KKK ettevõtjale (koroona)

Reisimise KKK ettevõtjale seoses koroonaviirusega

Seoses erakorralise olukorraga Eestis ja mujal maailmas, on paljudel reisijatel tekkinud mure nende ostetud reisi või reisil viibimise kohta.

Toome välja olulisemad küsimused-vastused reisijatele. Kui Sa oma küsimusele vastuseid ei leia, saad abi Välisministeeriumi Reisi Targalt veebist, kust leiab ka konsulaarabi kontaktid ning ööpäevaringse abitelefoni kontaktid.

Alates 15. märtsist on tööpäevadel kella 9.00-18.00 täiendavalt küsimusteks avatud ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infoliin 620 1707.

Korduma kippuvate küsimuste loetelu täieneb pidevalt, seega tasub tekkinud küsimusele vastust otsida ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt eriolukorra KKK.

Pakettreisi varasemast lõppemisest saamata jäänud osa hüvitamisel võivad pooled kokku leppida näiteks kinkekaardis või tulevase reisi hinnast soodustuse tegemises.

Kui need variandid ei sobi, võib reisija pakettreisi hinda alandada võrdselt saamata jäänud pakettreisi osaga.

Pakettreisi varasemast lõppemisest saamata jäänud osas võivad pooled kokku leppida näiteks kinkekaardis või tulevase reisi hinnast soodustuse tegemises.

Kui need variandid ei sobi, võib reisija pakettreisi hinda alandada võrdselt saamata jäänud pakettreisi osaga.

Reisikorraldajal on õigus pakettreisileping enne reisi algust lõpetada, kui lepingut ei saa täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu.

Sellisel juhul on reisijal õigus saada tagasi kogu reisitasu. Kahju hüvitist reisijad täiendavalt nõuda ei saa.

Poolte kokkuleppel võib ettemaksu tagastamise asendada ka reisi muutmisega hilisemale kuupäevale või asendada pakettreisi kinkekaartidega, mida reisija saab oma äranägemise järgi hiljem kasutada.

Reisikorraldajal on abi andmise kohustus. Reisikorraldaja peab reisijat aitama alternatiivse tagasilennu leidmisel. Kuna kohustus on üksnes tagasilennu leidmisel aidata, siis tagasilennu pileteid reisikorraldaja hüvitama ei peaks. Abi andmise tõttu hüvitiste nõudmine oleneb sellest, kas reisija võis end ise hooletusest abi vajamise olukorda viia.

Reisikorraldajal on kohustus anda raskustesse sattunud reisijale viivitamata asjakohast abi, eelkõige reisikorraldaja:

1) annab asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta ning
2) aitab reisijat sidepidamisel ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel.

Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole pakettreisilepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, siis kannab reisikorraldaja kulud vajalikule majutusele, mis ei ületa kolme ööd reisija kohta. Pärast kolme öö möödumist jäävad majutuskulud reisija enda kanda.

Kolme öö majutuskulude piirangut ei kohaldata:

1) kui pakettreisi osaks on tagasilend lähtekohta;
2) kui reisija tagasireisiks asjakohase transpordivahendi suhtes kohaldatavate reisijate õigusi käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt peab reisikorraldaja kandma reisija majutuskulusid pikema aja vältel;
3) liikumispuudega isikute ja neid saatvate isikute suhtes, rasedate naiste ja saatjata alaealiste suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad eriarstiabi, tingimusel, et reisikorraldajat on nende konkreetsetest vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust.