Esita kaebus

Alati peab kaebuse esitamisele eelnema müüjaga läbirääkimiste etapp ja kokkuleppe saavutamise katse. Seda teeb tarbija ise ning väga oluline on, et müüjale oleks pretensioon ja soovitav lahendus esitatud kirjalikus vormis.

Kui kauplejaga ei õnnestu kokkuleppele saada ja Sa leiad, et Sinu õigusi on rikutud, saad esitada meile oma õiguste kohta päringu või kaupleja suhtes kaebuse. ECC-keskuste eesmärk kaebuste menetlemisel on saavutada kompromisslahendus ning vajadusel suunata tarbija kaebus müüja asukoha riigi kohtuvälisesse üksusesse.  ECC-keskuste poolt pakutavad teenused on tasuta ning iga-aastaselt laheneb positiivselt märkimisväärne hulk piiriüleseid tarbijakaebusi, mistõttu tasub enne kohtusse pöördumist seda võimalust ühe alternatiivina kaaluda.

ECC-keskused lahendavad kaebusi, mis puudutavad teises EL liikmesriigis asuvaid kauplejaid ehk piiriüleste tehingutega seotud Euroopa Liidu siseseid tarbija ja kaupleja vahelisi vaidlusi. Kaebuse saab esitada eraisik, kes on kaupu või teenuseid ostnud isiklikuks kasutamiseks, mitte kutse- või tööalasel eesmärgil.

Eesti ECC-keskus ehk EL tarbija nõustamiskeksus töötab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelelvalve Ameti koosseisus.