phone sales Created with Sketch.
Telefonimüük

Telefonimüük

Telefonimüügi puhul on suurimaks probleemiks see, et telefonitsi kokkulepitust võivad tarbija ja müüja sageli erinevalt aru saada. Samuti ei ole tarbijal ei ole võimalik lõplikult veenduda kauba või teenuse sobivuses ja vajalikkuses ega saada piisavat ülevaadet müügitehingu tingimustest.

Enim levinud on telefoni teel toidulisandite, raamatute, ajakirjade-ajalehtede, ilutoodete ning CD-plaatide pakkumine. Sageli iseloomustab pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt tarbijale tasuta proovipakki.

Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale enamasti ootamatult, mistõttu on sageli tegemist emotsiooni ajel tehtud otsusega, mida hiljem kiputakse kahetsema. Seetõttu on seadusega telefonimüügile kehtestatud erireeglid.

Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kuivõrd järjest enam pakutakse telefoni teel kaupu ka piiriüleselt, näiteks on tarbijale koju helistav firma registreeritud hoopis Soomes või Lätis, on hea teada, et sellises olukorras peab kaupleja oma tegevuses lähtuma muuhulgas Eesti õigusest, sest on oma tegevuse suunanud ka Eesti turule.

Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel, ning tarbija on sellele andnud nõusoleku samuti kirjalikult.

Väga oluline on teada, et kui kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup või teenus tellimata asjaks või teenuseks. Sellises olukorras ei saa kauplejal tekkida tarbija vastu nõudeid ning puudub alus arvete edastamiseks.

Täpsusta tingimusi. Uuri, kas proovipaki näol on tegemist ühekordse tasuta tellimusega või hakkad tooteid saama iga teatud aja tagant ja pead nende eest maksma.

Kui oled saanud tasuta proovipaki ja edaspidi tasulisi pakke ei taha, helista või kirjuta kohe paki saatnud kauplejale ning anna teada oma keeldumissoovist. Kui siiski juhtub, et järgmine pakk jõuab Sinuni, tuleb Sul see kohe tagasi saata. Tagastamiskulusid Sina kandma ei pea.

Kui Sa pole pakutud kaupa tellinud, aga Sulle saadetakse siiski pakk ja arve, siis ära jäta seda tähelepanuta. Anna kauplejale teada, et Sa loobud saadetisest.

Kas tellimata saadetiste eest tuleb maksta?

Sellistes olukordades on vajalik teada, et kui kaupleja ei ole telefoni teel kokkulepitut tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, saab nii saadetud proovipakki kui sellele järgnevaid saadetisi pidada tellimata asjadeks, mille vastu võtmist ning endale jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Et olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale saata kirjalik kaebus, kus ta viitab kirjalikku kokkuleppe puudumisele ning oma soovile mitte enam saadetisi ega arveid saada.

Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks tarbijale ning leping on sõlmitud nõuetekohaselt, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma oma otsust põhjendamata. Samas teatud tüüpi kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub. Nendeks on näiteks tarbija isiklike vajaduste ning eritingimuste kohaselt valmistatud asjad, kiiresti vananevad või riknevad kaubad, suletud pakendis kohale toimetatud kaubad, mis on pärast üleandmist avatud ning mida seetõttu ei ole võimalik tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada. Samas juhul kui kaupleja ei ole taganemisõiguse puudumisest tarbijat enne ostu teavitanud, on tarbijal õigus tagasi saata ka eelnevalt loetletud kaupu.

 

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks tarbijal kauplejale enne 14-päevase tähtaja möödumist edastada taganemisavaldus. Põhjusel, et taganemisavalduse tähtaegselt esitamise tõendamise kohustus lasub tarbijal, on tarbija seisukohast kindlasti mõistlik teha seda taasesitamist võimaldaval moel, näiteks e-kirja teel. Taganemisavalduse saamisel peab kaupleja tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt 14-päeva jooksul, kõik tarbija poolt lepingu alusel makstud tasud, sealhulgas kauba kohale toimetamise maksumuse. Juhul, kui kaupleja ja tarbija ei ole kokku leppinud teisiti, kannab tarbija temale lepingu alusel saadetud kauba otsesed tagastamiskulud. Sealjuures on siiski oluline teada, et sellist kohustust ei teki tarbijal juhul, kui kaupleja on jätnud teavitamata, et kauba tagastamise otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.

 

Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, peab ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks selle väärtus. Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tarbija ei vastuta asja väärtuse vähenemise eest vaid juhul, kui kaupleja on jätnud tarbijale õigeaegselt andmata teabe taganemisõiguse olemasolust.

Mida teha, kui kaupleja ei ole koostöövalmis?

Kui oled tarbijana saanud telefonikõne tulemusel tellimata tooteid ning kauplejale saadetud kirjalik kaebus olukorda ei lahenda, saab abi saamiseks pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole. Piiriüleste soovimatute saadetiste korral saab abi EL tarbija nõustamiskeskuselt, saates meile kirjaliku probleemikirjelduse.