Vaidluste veebipõhine lahendamine

Kui Sul on internetis ostetud kaupade või teenuste üle vaidlus ELis asuva kauplejaga, võid kasutada ELi vaidluste lahendamise veebiplatvormi. See interaktiivne platvorm on tõlgitud kõikidesse ELi keeltesse ning selle kasutamine on tasuta.

Kui esitad kaebuse vaidluste lahendamise veebiplatvormi vahendusel, pead kauplejaga kokku leppima, milline kohtuvälise lahendamise üksus hakkab vaidlust käsitlema. Igal üksusel on enda eeskirjad ning menetlused, mis võivad mõnikord olla tasulised. Kuid ole mureta, sest saad oma riigi kontaktpunktilt menetluse igas etapis abi ja teavet küsida.