geo-blocing Created with Sketch.
Geoblokeeringu keeld

Asukohapõhine tõkestamine

Alates 3. detsembrist 2018 ei tohi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/302 Euroopa Liidu siseturul keelduda tarbijale internetis asju müümast või teenuseid osutamast seoses sellega, milline on tarbija kodakondsus, millises riigis on tema elu- või asukoht.

Kuidas ära tunda asukohapõhist tõkestamist ehk geoblokeeringut?

Asukohapõhise tõkestamise tavad on muuhulgas:

  1. kaupleja keelab veebisaidile juurdepääsu tarbijal, kes asub teises liikmesriigis
  2. olukord, kui teise liikmesriigi tarbija pääseb kaupleja veebisaidile, kuid ei saa ostu lõpule viia
  3. tarbijal palutakse maksta vaid teatud riigis välja antud deebet- või krediitkaardiga.

Euroopa Liidu siseselt tuleb tarbijale alati anda võimalus osta kaupu ja teenuseid tema valitud veebisaidilt, sõltumata kliendi kodakondsusest või elukohast.

Keelatud on tarbija blokeerimiseks kasutada ümbersuunamist uuele veebilehele. Näiteks suunata Eesti tarbija Suurbritannia e-poest, mille tippdomeen on .uk peale kontaktandmete sisestamist lehele lõpuga .ee. Sageli on sellise ümbersuunamise põhjuseks see, et Eesti tippdomeeniga veebilehel on samad kaubad kallimad või toodete valik väiksem.  Selline ümbersuunamine on peale 3. detsembrit 2018 lubatud vaid tarbija selgesõnalisel nõusolekul, kuid ka sel juhul peab tarbijal olema jätkuvalt ligipääs algsele saidile. Näiteks kergesti leitava lingi vahendusel.

Kõige sagedamini tekib tarbijal takistus soovitud veebipoes kasutajaks registreerimisel, sest rippmenüüst puudub võimalus valida kättetoimetamise aadressiks Eestit või sisestada Eesti suunakoodiga telefoninumbrit.

Kehtivate reeglite kohaselt ei saa Euroopa Liidu siseste tehingute korral keelduda kaupade või teenuste müügist teise liikmeriigi tarbijale. Küll aga jääb kauplejatele õigus valida, kas ostud tarnitakse liikmesriiki, kuhu kaupleja pakub kohaletoimetamist, või tarbija tuleb ise kaubale kokkulepitud kohta järele. Seega peab tarbijal olema võimalik sisestada oma kontaktaadress.

Tarbijatele teise liikmesriiki tarnimisekohustus on jäetud määrusest välja eelkõige seoses sellega, et kauplejatelt ei saa ära võtta vabadust otsustada kaubandusliku tegevuse üle omal äranägemisel, küll aga on keelatud müügist keeldumine seoses sellega, kus on tarbija elukoht.

Näiteks kui Eesti tarbija soovib osta fotokaamerat Saksamaa veebipoest, mis pakub tarnet vaid Saksamaa piires, ei tohi kaupleja tehingust keelduda, kui tarbija nõustub kaamerale ise järgi tulema või vormistab kättetoimetamise Saksamaal asuvale aadressile.

Ka elektrooniliselt osutatavate teenuste puhul nagu pilveteenused, andmebaasiteenused ja veebimajutus ei nähta edaspidi ette võimalust keelduda teise liikmesriigi tarbijale teenuse osutamistest. Sama kehtib ka muude teenuste nagu näiteks autorent või hotellimajutus kohta. Antud teenuste puhul on siiani ligipääsu piirangutest rohkem täheldatud kallimate hindade kehtestamist sõltuvalt tarbija päritoluriigist. Erinevate hindade kehtestamine samal veebisaidul olenevalt tarbija päritolust on keelatud.

Kui kauplejad lubavad maksevõimalusena kasutada pangaülekannet, tuleks seda võimalust pakkuda ka neile tarbijatele, kelle pangakonto asub muus liikmesriigis. Samuti ei tohi kaupleja keelduda aktsepteerimast deebet- või krediitkaarti ainult seetõttu, et see on välja antud mõnes teises ELi liikmesriigis.

Ehk teisisõnu kui Prantsusmaa veebikaupleja aktsepteerib VISA krediitkaarti kohalike tarbijate puhul, tuleb seda teha ka Eesti tarbijate puhul. Eesti või mistahes muu liikmesriigi tarbijatele tuleb pakkuda samasuguseid maksevõimalusi nagu kohalikele tarbijatele, olgu selleks siis võimalus tasuda ülekandega, kaardiga või kauba kättesaamisel.

Geoblokeeringut keelustava määruse kohaldamisalast jäetakse välja teatud liiki teenused, näiteks autoriõigusega kaitstud sisu või mittemateriaalses vormis teosed, nagu e-raamatud. Nimetatud teenuste puhul võib jätkuvalt esineda piiranguid piirülese ostusoovi korral. Seega võib Luksemburgis asuv kaupleja, kelle veebisaidilt soovib Eesti tarbija osta tarkvara, mille müük on autoriõigusega kaitstud ning lubatud vaid riikides, mille hulka Eesti ei kuulu, müügist keelduda.

Samuti on määrusest välja jäetud finants-, audiovisuaal-, transpordi-, tervishoiu- ja sotsiaalteenused.

Mida teha, kui tuvastad geoblokeeringu?

Kui leiad end tarbijana olukorras, kus teise Euroopa Liidu liikmesriigi e-kaupleja kasutab Sinu vastu ebaseaduslikku asukohapõhist tõkestamist, peaksid esmalt pöörduma pretensiooniga kirjalikult (nt e-posti teel) kaupleja poole informeerides teda kirjeldatud olukorrast ning küsides põhjendusi. Kaupleja mõistlik kaebusele vastamise aeg tuleneb iga riigi siseriiklikust õigusest. Kui kaupleja ei vasta mõistliku aja jooksul, tasub saata kauplejale täiendav kirjalik meeldetuletus.

Kuidas toimida kui kaupleja ei ole koostöövalmis?

Vastavalt geoblokeeringut keelustavale määrusele (EL) 2018/302 on iga liikmesriik määranud organi või organid, kes vastutavad tarbijatele praktilise abi andmise eest tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidluse korral.

Eestis saab nõu ja abi küsida EL tarbija nõustamiskeskusest, kes vaatab iga juhtumit eraldi ning vajadusel vahendab tarbija kaebuse tema suhtes ebaseaduslikku tõkestamist rakendanud kaupleja asukohamaa nõustamiskeskusele (ECC-keskusele) lahendamiseks.