Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine

Kui Sul on probleeme seoses teisest ELi liikmesriigist, Norrast või Islandilt ostetud toote või teenusega, näiteks kui kaupleja keeldub toodet parandamast või selle eest raha tagastamast, võid proovida vaidlust lahendada kohtuväliselt, kasutades selleks vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust. EL tarbija nõustamiskeskus saab Sind aidata kaebuse vahendamisel selle liikmesriigi kohtuvälisele üksusele, kus kaupleja asub.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise teenuseid pakuvad sõltumatud kohtuvälised üksused (inglise keeles ADR ehk Alternative Dispute Resolution Body), näiteks lepitajad, vahendajad, vahekohtunikud, õigusvahemehed ja tarbijakaitseametid. Nad saavad teha lahendusettepaneku või isegi määrata siduva lahenduse.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksused peavad järgima rangeid ELi kvaliteedikriteeriume, mis tagavad vaidluse lahendamise tulemuslikult, õiglaselt, sõltumatult ja läbipaistvalt. Enamus neist saavad Sind aidata tasuta või väikese tasu eest. Nad saavutavad tulemuse tavaliselt 90 päeva jooksul. ELi õigusnormide kohaselt saab neid üksuseid kasutada kõikide ELis asuva kauplejaga tekkinud lepingualaste vaidluste lahendamiseks.

Leia vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus Sind huvitavas liikmesriigis.