cruise ship Created with Sketch.
Laevareisija õigused

Enneta

Sarnaselt muudele transpordiliikidele, kehtivad ka laevareiside puhul Euroopa Liidu reisija õigused.

Lisaks üldistele õigustele on reisijal õigus saada olukorrast teavet, vajadusel abi ning teatud olukordades ka õigus keelduda reisimisest ning nõuda ka muid alternatiive sihtkohta jõudmiseks.

Näiteks laeva hilinemise korral on reisijal õigus saada teavet olukorrast ning eeldatavast väljumis- ja saabumisajast niipea, kui see teave saab kättesaadavaks. Reisijal võib olla õigus ka söögile-joogile ning majutusele, kui see on vajalik.

Soovitame laadida oma nutiseadmesse reisija õiguste äpp „ECC net Travel app“, mis annab ülevaate sinu õigustest ja hea abiline ootamatuteks olukordadeks reisil:

 1. Apple app store’ist,
 2. Google Playstore’ist,
 3. Windows Apps+GamesStore’ist.

 

Loe lähemalt:

Leia lahendus

Kui laevareisi ajal juhtub midagi ootamatut, näiteks reis hilineb, tühistatakse või saab kahjustada sinu pagas, siis on sul seaduse järgi õigus nõuda hüvitist.

Allpool oleme välja toonud nõuanded ja käitumisjuhised kõige sagedasemateks juhtudeks.

Sellisel juhul saad sa reisijana nõuda hüvitist 25–50 protsenti piletihinnast olenevalt planeeritud reisi ja hilinemise pikkusest.

Hüvitis tuleb laevafirmal välja maksta ühe kuu jooksul pärast seda, kui oled esitanud selleks taotluse. Hüvitise maksmisest võib keelduda, kui reisi hilinemise või tühistamise põhjustasid laeva ohutut juhtimist takistavad ilmastikutingimused või erakorralised asjaolud, nagu näiteks tugev tuul, tormine meri, tugev hoovus, rasked jääolud, erakordselt kõrge või madal veetase.

Kui laeva väljumine hilineb üle 90 minuti, on reisijal õigus reisimisest loobuda ja saada tagasi kogu makstud piletiraha. Vajadusel tuleb reisijale võimaldada ka tasuta tagasisõit algsesse lähtekohta.

Reisijal on õigus nõuda ka tasuta transporti sihtkohta kas teist teed mööda või teise laevaga. Soovi korral võib reisija vedajaga kokku leppida ümberbroneerimise hilisemale kuupäevale, kui see reisijale rohkem sobib.

Laevafirma peab pakkuma piisavat abi, mis sisaldab näiteks suupisteid, eineid ja karastusjooke. Kui laevareisi hilinemine või tühistamine toob kaasa ööbimisvajaduse, on reisijal õigus ka majutusele kuni kolmeks ööks. Kui ööbimiskoht asub eemal, on reisijail õigus transpordile sadamaterminali ja majutuskoha vahel.

Kui laeva väljumine tühistatakse, on reisijal õigus nõuda toimetamist esimesel võimalusel lisakuludega muud teekonda pidi planeeritud sihtkohta. Teekonna muutmise asemel võib reisija valida ka piletiraha tagastamise ja nõuda tasuta tagasireisi esimesse väljumiskohta. Tühistamise korral peab laevafirma piletiraha tagasi maksma seitsme päeva jooksul.

Sõltuvalt, kui kaua laev sihtkohta jõudmisel hilineb, võib reisijal olla õigus hüvitisele, mis moodustab piletihinnast 25 kuni 50 protsenti.

Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui tal on lahtise väljumisajaga pilet, teda teavitati hilinemisest enne pileti ostmist, ta ise põhjustas hilinemise, ilmastikuolud ohustasid laeva ohutut käitamist või kui tegu oli erakorraliste asjaoludega.

Eelnimetatud reisija õigused kehtivad juhul, kui tegemist on reisiga, mis lahkub mõnest ELis asuvast sadamast mis tahes laevaettevõtja laevaga või laevareis saabub mõnda ELis asuvasse sadamasse mis tahes laevaettevõtja laevaga.

Neid eeskirju ei kohaldata:

 • laevade puhul, mille pardale mahub vähem kui 13 reisijat;
 • laevade puhul, millel ei ole rohkem kui 3 meeskonnaliiget;
 • laevade puhul, mis läbivad vähem kui 500 meetrise vahemaa (ühel suunal);
 • suurema osa ajalooliste laevade puhul;
 • ekskursiooni- ja turismilaevade puhul – kui neil puuduvad majutusvõimalused või kui majutus laeva pardal ei ületa 2 ööd.

Kui sinu pagas on merereisi ajal läinud kaotsi või on saanud kahjustada pagas või sõiduk, tuleb sellest teavitada vedajat või tema esindajat. Kõige parem oleks seda teha enne laevalt lahkumist või pagasi kättesaamisel. Kui sa ei teavita vedajat 15 päeva jooksul pärast laevalt lahkumist või pagasi kättesaamist, kaotad õiguse hüvitisele.

Kui oled juhtunust teavitanud laevafirmat ning otsinud lahendusi probleemile, ent kokkuleppele ei jõua, on sul muuhulgas õigus esitada avaldus kohtusse.

Kohtuhagi tuleb esitada hiljemalt kahe aasta jooksul pärast laevalt lahkumist või kahe aasta jooksul pärast kuupäeva, mil laevalt lahkumine oleks pidanud aset leidma, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.

Hüvitisnõude merel toimunud vahejuhtumi tagajärjel tekkinud kahju kohta saad esitada selle riigi kohtule,

 • kus asub vedaja peamine tegevuskoht või alaline asukoht, või
 • kus asub sinu reisi lähte- või sihtkoht, või
 • kus sa alaliselt elad, kui vedajal on seal tegevuskoht ning ta kuulub asjaomase riigi kohtualluvusse, või
 • kus on sõlmitud reisileping, kui vedajal on seal tegevuskoht ning ta kuulub asjaomase riigi kohtualluvusse.

 

Esita kaebus

Laevareisi hilinemise või tühistamise korral on reisijal õigus esitada laevafirmale kaebus. Kui probleemi ise lahendada ei õnnestu, on võimalus pöörduda meie poole.

Kui leiad, et sinu õigusi on rikutud, tuleb esmalt pöörduda vedaja poole, et leida lahendus kas kohe probleemi tekkekohas. Kui probleem ei vaja kohe lahendamist, on sul õigus esitada vedajale kaebus kahe kuu jooksul pärast teenuse osutamist, mille käigus probleem ilmnes. Vedaja peab kaebusele vastama ühe kuu jooksul ning andma lõpliku vastuse mitte hiljem kui kaks kuud pärast kaebuse saamist.

Pretensioonid tuleb ettevõtjale esitada kirjalikult. Kaebuses märgi selgelt oma nõue ja lahendus olukorrale. Ära kunagi lisa kaebusele originaale piletist, lepingust, tšekkidest vms.