car Created with Sketch.
Autorent

Autorent Euroopas

Sageli renditakse välismaal viibides auto kas mugavuse või vajaduse pärast, sest see võib olla ainsaks mõistlikuks võimaluseks ühest kohast teise liikumisel. Kuigi auto rentimine on tehtud väga lihtsaks ja mugavaks, nõuab antud tehingu vormistamine suurt tähelepanelikkust - paljud kaebused on seotud just auto rentimisel tekkinud probleemidega, mida oleks saanud vältida.
 • Enne ühe konkreetse rendifirma kasuks otsustamist, uuri erinevate rendiauto pakkujate hinnakirju ja tingimusi.
 • Ei tasu autot rentida esimesest ettejuhtuvast firmast.
 • Tee eeltööd firma usaldusväärsuse osas ja tutvu tingimustega, et hiljem ei tuleks ebameeldivad ja ootamatuid üllatusi.
 • Teavet erinevate autorendifirmade ja –hindade kohta tasub küsida ka hotellist, kus peatud või pakettreisi puhul kohalikult reisiesindajalt. Samas tasub võimalusi uurida ka omal käel otse sihtkohas asuvatest teeninduspunktidest ning väga hea soovitus on otsida teiste klientide kogemusi internetis.
 • Hindade erinevused tulenevad tavaliselt hooajast, autorendipunkti asukohast ning konkurentsi tihedusest.
 • Autorendifirmad teevad erinevaid eripakkumisi – nädalavahetuse-, eelbroneerimise- jms eripakkumised võivad rendi lõpphinda tublisti kahandada.
 • Täpsusta alati auto tagastamisega seonduvat – millal on rendifirma teeninduspunktid avatud, et saaksid auto tagastada nii, et see vaadatakse ettevõtte esindaja poolt üle Sinu juuresolekul, et fikseerida auto korrasolek.

Enne broneerimist uuri täpselt, mida hind sisaldab. Ole valmis, et internetis tehtud broneeringuga kokkulepitud hinda võidakse auto kättesaamisel ning rendilepingu vormistamisel suurendada.

Hinnatõusu põhjuseks võib olla asjaolu, et esialgne hind ei sisalda kindlustust või muud lisanduvat tasu.
Kokkulepitud tasule võivad lisanduda ka näiteks kohalikud maksud, turvatool lastele, õigus kasutada teist juhti, GPS-seadme olemasolu jms.

Küsi üle, kas antud hind kehtib ka selles riigis, kust auto kätte saad või on sealsed hinnakirjad erinevad, näiteks seoses käibemaksu lisandumisega alles tehingu lõplikul vormistamisel.

 • Noore juhi lisatasu (näiteks alla 25-aastaste puhul) või lisajuhi kasutamine.
 • Auto tagastamine teise rendipunkti, mitte sellesse, kust see laenutati.
 • Auto tagastamine väljaspool tööaega.
 • Lasteistme või muude lisaseadmete lisamine.
 • Riigipiiri ületamine.
 • Auto tagastamine tühja paagiga. Sellisel juhul võib rendifirma nõuda kütuse eest sootuks suuremat hinda, kui oleks maksnud auto tankimine tanklas.
 • Autole sinu valduses olnud ajal tehtud liiklus- või parkimistrahvid ning tekitatud vigastused.
 • Mõnel puhul on läbitavate kilomeetrite arv piiratud ning kilometraaži ületamise puhul tuleb samuti maksta lisatasu.

Arvestades, et autot renditakse kõige sagedamini just teises riigis viibides, on rendilepingud seetõttu enamasti ka võõrkeelsed. Samuti ei eksisteeri autorendilepingute osas Euroopa Liidu tasandil spetsiaalset regulatsiooni, millest rendifirmad on kohustatud lähtuma nagu see on kehtestatud näiteks pakettreiside või interneti teel sooritatavate ostude puhul. Seega loe kõik lepingus sätestatu hoolega üle ning kõikvõimalike arusaamatuste või lisaküsimuste korral küsi klienditeenindajalt abi.

Pane tähele:

 • Ära kirjuta alla lepingule, millest Sa täielikult aru ei saa.
 • Võta aega lepingu lugemiseks ja küsi lisaküsimusi iga punkti osas, mis jääb arusaamatuks või on kaheti mõistetav.
 • Ära viska lepingu koopiat ära ega unusta küsida makset tõendavat dokumenti.
 • Reeglina nõuavad rendifirmad krediitkaardi andmeid, et arvelt renditasu vastavalt vajadusele maha võtta. Seega ole valmis selleks, et Su arvelt võidakse broneerida lisaks kokkulepitud autorendimaksumusele ka tagatisraha juhuks, kui autoga midagi juhtub (näiteks täiendavad 20% rendi hinnast).
 • Arvesta, et täiendavalt broneeritud summa võidakse Sinu arvel vabastada alles päevade möödudes pärast auto tagastamist.
 • Ole valmis ka selleks, et juhul kui krediitkaardil ei ole piisavalt vaba limiiti, võib rendifirma keelduda autot kliendile rentimast.
 • Hoia alles kõik tšekid ja lepingud, mis tõestaksid kokkulepitud/makstud summat ning on aluseks tagatisraha tagasi nõudmisel.

Väga oluline on pöörata lepingu lugemisel tähelepanu kindlustust puudutavale osale ehk rendilepingule lisatavale kindlustuslepingule ning veenduda autokindlustuse olemasolus, kehtivuses ja summas.

Kindlustusfirmade vastutus erineb riigiti väga palju. Tavaliselt kehtib autorendi puhul vaid kõige üldisem kindlustus, mis ei pruugi katta eriolukordades tekkinud kahjusid. Täpsusta, mis saab siis, kui kindlustus ei kata autole tekitatud kahjude kõrvaldamise kulu ning millisel juhul kindlustus üldse ei kehti. Kui kindlustuskaitse on nõrk, küsi lisakindlustuse võimaluste kohta.

Pööra tähelepanu tankimist puudutavatele regulatsioonidele lepingus. Kui tagastad auto tühja paagiga, võib sellega kaasneda trahv. Täis paagiga auto tagastamisel hoia kindlasti alles tankimist tõendav dokument, et võimalike vaidluste korral oleks tõendus. Kui rendi vormistamisel võeti tagatisraha ka kütusekulude katteks ning tagastasid auto täis paagiga, jälgi, et makstaks vastav tagatisraha tagasi.

Kui plaanid rendiautoga sõita välja selle riigi territooriumilt, kus auto renditi, jälgi, kas leping lubab seda teha ja kas kindlustus kehtib ka sellisel juhul.

Pane tähele, et reeglina võivad rendiautot juhtida ainult rendilepingus märgitud isikud, vastasel juhul kindlustused ei kehti.

Rendiauto kättesaamisel vaata auto väga põhjalikult nii seest kui väljast üle. Kõikidest vigastustest (isegi kriimustused autokerel), mille avastad auto kättesaamisel, kuid mida ei ole rendilepingus fikseeritud, peaksid enne auto kasutama hakkamist rendifirmale teada andma ning nõudma, et need kirjalikult vormistataks.

Võimalusel tasub vigastusi ka pildistada.

Kontrolli ka, kui palju on paagis kütust.

Auto tagastamisel tuleb auto nii seest kui väljast hoolega koos rendifirma esindajaga üle vaadata ning kindlasti vormistada üleandmisakt, kus sätestatakse auto seisukord. Kui üleandmisaktis jäetakse mõned kohad täitmata, kriipsuta need enne allkirjastamist läbi, et hiljem ei saaks sinna midagi lisada.

Proovi vältida auto tagastamist väljaspool rendifirma tööaegu.

Juhul, kui tagastad auto pärast rendifirma tööpäeva, ei ole Sul võimalik nõuda, et ettevõtte esindaja saaks koos sinuga auto üle vaadata ning fikseerida auto seisukorra (kas paak on kütust täis, kas autol on vigastusi, kas kõik autos olnud esemed, näiteks turvatool, on alles jne). Sellistel juhtudel ole valmis selleks, et Sulle võidakse esitada arve auto vigastuste kohta, mida Sa ei ole autole põhjustanud.

Kui autol esinevadki vigastused, millele autorendifirma viitab, kuid mida Sa ei ole tekitanud, võivad need olla tekkinud sel ajal kui auto oli Sinu kokkulepitud kohta jäetud ning firma esindaja ei olnud autot veel kätte saanud. Paraku ei ole Sul kuidagi võimalik tõendada, et neid vigastusi ei esinenud autol nii kaua kuni see oli Sinu valduses. Seega tasuks selliseid olukordi vältida.

Ole teadlik, et sageli sisaldavad rendilepingud sätet: “Kõikvõimalike vigastuste eest, mis on autole tekitatud ajal, mil see ei olnud enam tarbija valduses ega veel autorendifirma valduses, vastutab tarbija”. Seega oled Sa selle tingimusega allkirja andes nõustunud.

Pretensiooni esitamine

Pretensioonid tuleb ettevõtjale esitada kirjalikult. Kaupleja peab vastama mõistliku aja jooksul.

Kui Sul on pretensioone autorendifirmale ja tegelikkuses on Sinu krediitkaardilt võetud maha summasid ilma selgete põhjendusteta, näiteks süüdistatakse Sind autole vigastuste tekitamises või võetakse maha kütuse raha, kuigi Sa tagastasid auto täis paagiga, tee ettevõttele kohe kaebus. Kaebuses märgi selgelt oma nõue ja lahendus olukorrale. Ära kunagi lisa kaebusele originaale lepingust, tšekkidest vms.

Kui satud rendiautoga õnnetusse, tegutse täpselt rendilepingus toodud juhiste kohaselt.

Teavita õnnetusest viivitamatult rendifirmat. Tõsiste õnnetuste puhul ära võta arvesse kolmandate isikute soovitusi ega tegutse enne, kui kohale on jõudnud politsei.

Kui autole on põhjustatud vigastusi, ära lase neid ilma rendifirmaga kokku leppimata parandada.

Mida teha, kui rendifirma keeldub nõuet rahuldamast?

Kui kaupleja ei vasta Sinu kirjalikule kaebusele, keeldub kaebust lahendamast või Sa ei ole nõus pakutud lahendiga ja leiad, et teises riigis asuv rendifirma on Su õigusi rikkunud, tasub abi saamiseks meiega ühendust võtta consumer@consumer.ee.