airplane Created with Sketch.
Lennureisija õigused

Kuidas ennetada

Kui leiad end olukorrast, kus Su lend oluliselt hilineb, tühistatakse või Sa ei pääse lennule, kuna müüdud on rohkem pileteid kui lennul kohti, tuleks Sul pöörduda vastava lennufirma töötajate või esindajate poole, kes on antud olukorras Sinu esmasteks abistajateks.

Euroopa Liit on töötanud välja rea õigusi, et tagada lennureisijate õiglane kohtlemine. Lendu teenindav lennuettevõtja vastutab Sinu ja Su pagasi eest ning peab arvestama Sinu õigustega.

Vaata videolõiku lennureisija õigustest!

Lae nutiseadmesse reisija õiguste äpp „ECC net Travel app“, mis on hea abiline ootamatuteks olukordadeks reisil:

Lennureisija õigusi Euroopa Liidus reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 261/2004.

Kõne all oleva määrusega kehtestatud õigused kehtivad reisijatele:

 • kelle lend väljub Euroopa Liidu liikmesriigi lennujaamast,
 • samuti väljaspool Euroopa Liitu asuvast lennujaamast saabuvate lendude puhul, kui teenindajaks on liikmesriigi lennuettevõtja.

Oluline on meeles pidada, et selleks, et määruses ette nähtud õigused kehtiks, on reisija kohustatud end õigeaegselt lennule registreerima, samuti peab reisijal olema asjaomasele lennule kinnitatud broneering.

Leia lahendus

Sattudes olukorda, mil lend ei lähe plaanipäraselt, on esmalt vajalik suhelda lennuvedajaga, et välja selgitada edasised võimalused. Siit leiad soovitusi, mida teha erinevates olukordades ning millised on Sinu õigused.

Lennu hilinemise korral ei näe eelnimetatud määrus ette reisija õigust nõuda hüvitist, küll aga on Sul alates kahetunnisest hilinemisest õigus hoolitsusele.

Sinu õigus hoolitsusele:

Lennu pikkus Hilinemise kestus Pakutav hoolitus ja abi
Kuni 1500 km Üle 2 tunni Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või elektronkirja.

1500-3500 km Üle 3 tunni
Üle 3500 km Üle 4 tunni
Igasugune lend Üle 5 tunni Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või elektronkirja.

Kogu piletihinna tagasimaksmine, kui otsustad reisist loobuda.

Igasugune lend Eeldatav väljalend on lükkunud järgnevale päevale Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või elektronkirja.

Majutus ja transport lennujaama ja majutuskoha vahel.

Kogu piletihinna tagasimaksmine, kui otsustad reisist loobuda.

Kuigi määrus ei näe lennu hilinemise korral ette reisija õigust hüvitisele, on Euroopa kohtu praktika (Euroopa Kohtu otsus) kohaselt reisijal, kelle lend on sihtkohta hilinenud vähemalt kolm tundi, õigus saada lennuettevõtjalt hüvitist samas määras, mis lennu tühistamise korral:

Lennu pikkus Hilinemine sihtkohta Hüvitise suurus
Kuni 1500  km Alla 2 tunni 125 €
Üle 2 tunni 250 €
1500 -3500 km Alla 3 tunni 200 €
Üle 3 tunni 400 €
Üle 3500 km Alla 4 tunni 300 €
Üle 4 tunni 600 €

 

Lend loetakse tühistatuks, kui:

 • Sinu algsest lennuplaanist loobutakse ja Sind viiakse üle teisele regulaarlennule
 • lennuk tõusis õhku, kuid oli sunnitud naasma lähtelennujaama ja Sind viidi üle teisele lennule
 • Sinu lend saabub lennujaama, mis ei ole Sinu lennupiletil märgitud lõppsihtkoht, välja arvatud juhul, kui:
  • oled nõustunud marsruudi muutmisega Sinu algse lõppsihtkoha lennujaama või muusse Sinuga kokkulepitud sihtkohta jõudmiseks (samasugustel reisitingimustel ja esimesel võimalusel). Sellisel juhul loetakse seda lennu hilinemiseks, mitte tühistamiseks.
  • saabumislennujaam ja algne sihtlennujaam teenindavad sama linna või piirkonda. Sellisel juhul loetakse seda lennu hilinemiseks, mitte tühistamiseks.

Lennu tühistamisel peab lennuettevõtja pakkuma reisijale kas:

 • piletihinna hüvitamist
 • või muid võimalusi reisi lõppsihtkohta jõudmiseks (ehk asenduslendu või – teekonda).

Samuti peab lennufirma pakkuma reisijatele hoolitsust vastavalt ooteajale ja lennu pikkusele:

Lennu pikkus Ooteaja kestus Pakutav hoolitus ja abi
Kuni 1500 km Üle 2 tunni Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või e-kirja.

1500-3500 km Üle 3 tunni
Üle 3500 km Üle 4 tunni
Igasugune lend Üle 5 tunni Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või e-kirja.

Kogu piletihinna tagasimaksmine, kui reisija otsustab reisist loobuda.

Igasugune lend Eeldatav väljalend on lükkunud järgnevale päevale Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või e-kirja.

Majutus ja transport lennujaama ja majutuskoha vahel.

Kogu piletihinna tagasimaksmine, kui reisija otsustab reisist loobuda.

Lisaks on reisijatel lennu tühistamise korral õigus ka määrusega kehtestatud hüvitisele, mille määr sõltub lennu pikkusest ning marsruudist, samuti ooteaja pikkusest:

Lennu pikkus Hilinemine sihtkohta Hüvitise suurus
Kuni 1500  km Alla 2 tunni 125 €
Üle 2 tunni 250 €
1500 -3500 km Alla 3 tunni 200 €
Üle 3 tunni 400 €
Üle 3500 km Alla 4 tunni 300 €
Üle 4 tunni 600 €

Õigus hüvitisele oleneb lennu tühistamise korral mitmest asjaolust – nii sellest, kui varakult reisijaid lennu tühistamisest teavitati kui ka sellest, mis oli tühistamise põhjuseks.

Kui lend tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu, nagu näiteks ilmastikutingimused, ootamatud tehnilised rikked, lennujaamapersonali streik jms, ei ole reisijatel õigust hüvitist nõuda. Asjaolude erakorralisuse tõendamise kohustus lasub lennuettevõttel.

Kas hüvitist makstakse sularahas, pangaülekandega, tšekiga või reisitšekkides, oleneb osapoolte kokkuleppest.

 

Võib ette tulla olukordi, kus lennule on broneeritud rohkem pileteid, kui lennukis istekohti. Sellises olukorras peab lennuettevõtja esmalt küsima, kas leidub vabatahtlikke, kes loovutaksid oma koha kokkulepitud hüvitise eest (antud hüvitise määr ei tulene määrusest). Lisaks peab lennuettevõtja vabatahtlikele pakkuma teist võimalust sihtkohta jõudmiseks või hüvitama piletihinna.

Kui vabatahtlikke ei leidu, on lennukist maha jäetud reisijatel õigus valida:

 • asendusteekonnale
 • või piletihinna hüvitamisele.

Kui valid asendusteekonna kasuks, on Sul õigus ka määrusega kehtestatud hüvitisele:

Lennu pikkus Hilinemine sihtkohta Hüvitise suurus
Kuni 1500  km Alla 2 tunni 125 €
Üle 2 tunni 250 €
1500 -3500 km Alla 3 tunni 200 €
Üle 3 tunni 400 €
Üle 3500 km Alla 4 tunni 300 €
Üle 4 tunni 600 €

Asendusteekonna puhul on Sul lisaks hüvitistele ning reisi ümberkorraldamisele õigus ka hoolitsusele:

Lennu pikkus Ooteaja kestus Pakutav hoolitus ja abi
Kuni 1500 km Üle 2 tunni Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või e-kirja.

1500-3500 km Üle 3 tunni
Üle 3500 km Üle 4 tunni
Igasugune lend Üle 5 tunni Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või e-kirja.

Kogu piletihinna tagasimaksmine, kui reisija otsustab reisist loobuda.

Igasugune lend Eeldatav väljalend on lükkunud järgnevale päevale Ooteajaga võrreldes piisav söök ja jook.

Tasuta kaks telefonikõnet või e-kirja.

Majutus ja transport lennujaama ja majutuskoha vahel.

Kogu piletihinna tagasimaksmine, kui reisija otsustab reisist loobuda.

Iga reisija, kes jäetakse lennureisist maha, kelle lend tühistatakse või keda puudutab lennu hilinemine vähemalt kaks tundi, peab saama lennuvedajalt kirjaliku teatise, milles on märgitud hüvitise maksmise ja abi andmise eeskirjad.

Pagasiga seotud probleeme lahendatakse lähtudes Montreali konventsioonist.

Kui pagas on rikutud, hilineb või kadunud, tuleb viivitamatult pöörduda vastavasse teenindusletti ning vormistada olukorra kohta raport.

 • Rikutud pagasi puhul on Sul õigus vedajale esitada kaebus koos kahjunõudega 7 päeva jooksul.
 • Kui pagas hilineb lennul reisi sihtpunkti, on Sul õigus küsida kompensatsiooni vältimatute kulutuste osas, mida Sa tegid riietele, hügieenitarvetele vms. Kui pagas hilineb tagasilennul koju, tuleb arvestada sellega, et enamus lennufirmasid ei maksa hüvitist riietele ja hügieenitarvetele tehtud kulutuste osas. Kaebus pagasi hilinemisest tingitud kahjude hüvitamiseks tuleb esitada 21 päeva jooksul alates pagasi saabumisest. Kui pagas ei saabu 21 päeva jooksul, loetakse see kadunuks.
 • Kui Sinu pagas jääb kadunuks, on Sul õigus esitada lennuvedajale kaebus koos kahjude hüvitamise nõudega 21 päeva jooksul. Ole valmis selleks ,et lennuvedaja palub Sul esitada pagasis olnud esemete väärtust tõendavaid dokumente (nt ostutšekke).

Kompensatsiooni ülemine piir, olgu selleks siis pagasi kahjustumine, hilinemine või kaotsiminek, on 1288 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut (SDR) reisija kohta (ligikaudu 1600 eurot).

Euroopa Kohtu otsuse kohaselt loetakse lend  tühistatuks, kui tegutsev lennuettevõtja tõstab lennu planeeritust rohkem kui tunni võrra varasemaks. Sel juhul kehtivad reisijale samad õigused, mis lennu tühistamise korral.

Muudel juhtudel, kui lennuvedaja muudab lennugraafikut nii, et uus lennuaeg reisijale ei sobi, võib reisija nõuda vedajalt pileti eest makstud raha tagastamist. Täpsemalt on reisija õigused lennugraafiku muutmise korral kirjas konkreetse vedaja veotingimustes. Sellises olukorras ei ole reisijal õigust määrusejärgsele hüvitisele.

Lennugraafiku võimalikest muudatustest tekkida võivate riskide maandamiseks, on soovitav sõlmida reisikindlustus, mis võimaldab tekkinud lisakulutuste hüvitamist.

Esita kaebus

Kui Sul on põhjendatud kaebus lennuettevõtja vastu seoses lennureisist maha jätmise, lennu tühistamise või pikaajalise hilinemisega, pead esmalt esitama kaebuse lendu teenindavale lennuettevõtjale. Selleks võib kasutada spetsiaalset vormi. Säilita vormi koopia!

Kui vahejuhtum leidis aset väljaspool ELi asuvas lähtelennujaamas, võid ühendust võtta sihtkohaliikmesriigi täitevasutusega.

Kui lennuettevõtja ei ole vastanud kuue nädala jooksul alates kaebuse kättesaamisest või kui Sa ei ole lennuettevõtja vastusega rahul, on Sul õigus esitada kaebus, kasutades sama vormi, selle liikmesriigi täitevasutusele, kus vahejuhtum aset leidis. Üldjuhul ei saa liikmesriikide pädevad asutused üksikkaebuste puhul vastu võtta siduvaid otsuseid lennuettevõtjate kohta, seega tuleb vajadusel algatada kohtuasi või pöörduda kohtuvälise vaidluste lahendamise üksuse poole.

NB! Kaebuse vormi võib kasutada üksnes lennureisist mahajätmise, lennu tühistamise või pika viivituse puhul. Muud kaebused, mis hõlmavad näiteks pagasi kaotamist, lennuplaani muudatusi või piletiga seonduvat, tuleks samuti esitada kõigepealt lendu teenindavale lennuettevõtjale.

Kui lennuettevõtja ei vasta või Sa ei ole vastusega rahul, tuleks täiendava abi saamiseks ühendust võtta EL tarbija nõustamiskeskusega.