Meist

EL tarbija nõustamiskeskus pakub teavet, nõu ja abi piiriüleste ostude tegemisel ELis, Islandil ja Norras. Oleme Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti piiriüleseid kaebusi lahendav osakond ning ECC-võrgustiku liige. Meie teenused on Sulle tasuta.

 

Me saame:

  • pakkuda teavet Sinu õiguste kohta ELis
  • aidata seoses kaebustega teiste ELi liikmesriikide, Islandi või Norra kauplejate vastu, mis puudutab välismaal või interneti kaudu tehtud oste
  • suhelda kauplejaga, et probleemi lahendada
  • anda nõu, kuidas tegutseda juhul, kui sõbralik lahendus pole võimalik, näiteks vaidluste kohtuvälise lahendamise, väiksemate kohtuvaidluste või muude õiguslike meetmetega
  • aidata leida sobiv asutus, kes juhtumiga vajadusel edasi tegeleks

Me ei saa:

  • sundida kauplejaid tegutsema, küll aga panustame veenmisele ning vähemalt pooltel juhtudel see toimib
  • tegutseda seadusliku esindajana
  • tegeleda kaebusega, kui üks asjaosalistest asub väljaspool ELi, Norrat või Islandit