train Created with Sketch.
Rongireisija õigused

Enneta

Eestis kehtib Euroopa Liidu määrus, mis annab rongireisijale ühtsed õigused kõikides liidu riikides. Määruse eesmärk on tagada reisijate turvalisus ja mugavus.

Rongireisija õigused kehtivad kõigile rahvusvahelistele Euroopa Liidus pakutavatele raudteeveoteenustele. Linna- või linnalähiliinide ja piirkondlikel raudtee reisijateveo teenustel on pikamaa teenustest erinev iseloom, mistõttu sõltuvalt konkreetsest riigist võivad kehtida erandid linna- või linnalähiliinidele, piirkondlikele ning muudele riigisisestele raudtee-reisijateveo teenustele.

Pileti ostmisel peab raudtee-ettevõtja või piletimüüja andma sulle selget teavet järgmise kohta:

 • reisi üldtingimused;
 • madalaimate hindadega ja kiireimate reiside ajakava ja tingimused;
 • puudega või piiratud liikumisvõimega inimeste juurdepääsetavus, juurdepääsu tingimused ja teenuste kättesaadavus rongis;
 • rongis pakutavad teenused;
 • kaduma läinud pagasi tagasisaamise või hüvitamise kord;
 • kaebuste esitamise kord.

Reisi ajal peab raudtee-ettevõtja andma teavet rongis pakutavate teenuste, hilinemiste, turvalisuse ja ohutusega seotud küsimuste ning ümberistumise võimaluste kohta. Kui reis hilineb või tühistatakse, peab ettevõtja andma teavet olukorra kohta reaalajas ning teavitama reisijaid nende õigustest ja kohustustest.

Diskrimineerimise keeld

Reisijaid ei tohi pileti ostmisel või reisi ajal diskrimineerida kodakondsuse, asukoha või puude tõttu. Puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutel on teiste reisijatega samad õigused – nad peavad saama reisida ilma probleemide ja lisakuludeta.

Erivajadusega reisijatel on õigus saada nõudmise peale infot raudtee-ettevõtjalt, piletimüüjalt või reisikorraldajalt selle kohta, kuidas on korraldatud reisija ligipääs ning reisimise tingimused – reisijal on õigus saada ülevaade rongis olevatest võimalustest.

Muu hulgas tuleb reisija hoida kursis ettejuhtuvate viivituste ja muude häireid puudutava teabega. Selline teave tuleb muuta puudega reisijale võimaluse korral kättesaadavaks.

Õigus saada abi

Puudega ja piiratud liikumisvõimega reisijatel on õigus saada abi raudteejaamades, rongi peale ja maha saamisel. Reisija peaks raudtee-ettevõtjat, piletimüüjat või reisikorraldajat oma vajadustest teavitama vähemalt 48 tundi enne reisi algust.

Lae oma telefonisse äpp!

Soovitame laadida oma nutiseadmesse reisija õiguste äpp „ECC net Travel app“, mis annab ülevaate sinu õigustest ja hea abiline ootamatuteks olukordadeks reisil:

Leia lahendus

Kui reisil esineb tõrkeid, sõltuvad Sinu õigused konkreetsest olukorrast.

Hilinemise puhul tuleb reisijat olukorrast teavitada ning arvestuslikust väljumis- ja saabumisajast niipea, kui see teave on kättesaadav. Kui hilinemine kestab üle tunni, on reisijal õigus saada toitlustust, kui neid on võimalik mõistlikkuse piires pakkuda, vajadusel majutust ning transporti reisija peatumispaika ja tagasi. Seda kõike tuleks reisijale pakkuda tasuta.

Kui rong on raudteel blokeeritud, tuleb reisijale pakkuda transporti rongist raudteejaama või sihtkohta, kui see on võimalik.

Kui selgub, et rongiga teekonda jätkata ei ole võimalik, peab raudtee-ettevõtja korraldama reisijaile võimalikult kiiresti alternatiivse veoteenuse.

Juhul kui võib põhjendatult eeldada, et rongi hilinemine veolepingus märgitud sihtkohta saabumisel on rohkem kui 60 minutit, peab reisijal olema viivitamatult võimalik valida järgmiste võimaluste vahel:

 • pileti maksumuse täieulatuslik tagasimaksmine, juhul kui otsustate edasi reisimise lõpetada, vajaduse korral koos tagasisõiduteenusega algsesse lähtekohta;
 • esimesel võimalusel reisi jätkamine sama rongiga või transport sihtkohta teise rongi või muu transpordivahendiga sama või teist teed mööda;
 • reisi ümberbroneerimine sihtkohta jõudmiseks hilisemal
 • kuupäeval vastavalt sellele, kuidas teile sobib.

Reisijal on õigus saada oma piletihinnast 25 protsenti hüvitist, kui reis hilineb sihtkohta üks kuni kaks tundi. Pikemate hilinemiste korral on reisijal õigus saada piletihinnast 50 protsenti hüvitist.

Hüvitis tuleb välja maksta ühe kuu jooksul pärast hüvitisetaotluse esitamist vautšerites või reisija nõudmisel rahas.

Hüvitist makstakse ainult siis, kui selle suuruseks on vähemalt 4 eurot, kusjuures selliste piletite nagu InterRail, Eurail jms ning perioodipiletite suhtes kehtivad erireeglid.

Raudtee-ettevõtjad vastutavad õnnetusest põhjustatud vigastuste või surma korral või (teatud kriteeriumidele vastava) käsi- ja/või registreeritud pagasi kaotsimineku ja kahjustumise  puhul ja nad peavad olema niisuguste juhtumite suhtes  nõuetekohaselt kindlustatud.

Reisijail või nende sugulastel on surma või vigastuste korral õigus hüvitisele (v.a juhul, kui põhjus oli väljaspool raudtee-ettevõtja kontrolli).

Esita kaebus

Mida teha, kui sinu reisijaõigusi on rikutud?

 1. Võta ühendust pileti väljastanud raudtee-ettevõtjaga.
 2. Võta oma kaebus lühidalt kokku: ära unusta lisada kuupäevi, broneerimisviiteid, nende isikute andmeid, kellega rääkisid, ja kõiki vajalikke dokumente.
 3. Hoia kindlasti alles oma dokumentide koopiad ning lase asja mõistliku aja jooksul uurida.

Kui Sa pole raudtee-ettevõtja vastusega rahul, võid esitada kaebuse riiklikule järelevalveasutusele, kelleks Eesti puhul on Maanteeamet. Teises ELi riigis toimunud juhtumi puhul saab aidata EL tarbija nõustamiskeskus.

Oma pöördumiseks lisa kindlasti koopia asjakohasest teabevahetusest ettevõtjaga, näiteks kirjavahetus jms.