disabled-sign Created with Sketch.
Erivajadustega reisijatele

Puude või piiratud liikumisvõimega reisija õigused

Igal inimesel on õigus reisida. Et muuta reis meeldivaks kogemuseks, on Euroopa Liidus kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1107/2006 lisaks üldistele reisijaõigustele rida õigusi, mille eesmärk on võimaldada erivajadustega reisijatel reisida sama hõlpsalt nagu teistel kodanikel.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 1107/2006 on erivajadustega reisijatel järgmised õigused:

 • Sind ei tohi diskrimineerida põhjusel, et oled puude või piiratud liikumisvõimega. Vedajad, reisibürood ja reisikorraldajad ei või keelduda Sinu puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues broneeringu vastuvõtmisest, pileti väljastamisest, samuti Sinu lubamisest lennuki või laeva pardale, rongi või bussi.
 • Erandjuhul võib olla võimatu Sind laevale/bussi/rongi toimetada ohutusnõuete tõttu või transpordivahendi ehituse või sadama/bussijaama/rongijaama taristu ja seadmete tõttu.
 • Sel juhul peaksid vedajad aga püüdma pakkuda Sulle sobivat alternatiivset transpordivõimalust.
 • Kui Sind keeldutakse sõiduvahendisse lubamast hoolimata broneeringu või pileti olemasolust ja sellest, et oled vedajat oma erivajadustest teavitanud, võid valida hüvitise ja reisi marsruudi muutmise võimaluse vahel.
 • Sult ei tohi nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Sinu broneeringutele ja piletitele kehtivad samad tingimused mis kõigi teistegi reisijate broneeringutele ja piletitele.
 • Sul on õigus tasuta abile lennujaamas/rongijaamas/bussijaamas/sadamas ning lennukis/rongis/bussis/laevas. Lennujaamades ja suurtes rongijaamades on spetsiaalsed helistamispunktid, kus saad otse abiandjatega rääkida.
 • Ka bussijaamades ja sadamates peab olema selgelt märgistatud koht, kus saad teatada oma saabumisest ja paluda abi. Lennujaamades laieneb abi ka pagasi registreerimisele ja pakutakse transporti pardalemineku väravani jõudmiseks.
 • Enne reisi peaksid vedajat oma abivajadusest teavitama, et abi osutamist hõlbustada. Abivajadusest tuleb rongi- ja laevareisi puhul reisiteenuse pakkujale anda teada hiljemalt 48 tundi ja bussireisi puhul vähemalt 36 tundi enne abi osutamise vajadust.
 • Lennureisi puhul teavita teenusepakkujat abivajadusest 48 tundi enne lennu kavandatud väljumisaega.
 • Peaksid ilmuma määratud kohta kokkulepitud ajal (laeva-, bussi- ja rongireisi puhul mitte varem kui tund aega) enne reisi algust. Kui Sa ei ole aega kokku leppinud, peaksid lennujaama ilmuma registreerimiseks hiljemalt tund aega enne lennu avaldatud väljumisaega või määratud saabumis- ja väljumiskohtade olemasolul hiljemalt kaks tundi enne lendu.
 • Sul on õigus saada reisil teavet lähtuvalt Sinu konkreetsest erivajadusest. Eriti oluline on saada just Sinu erivajaduse tarvis kohandatud teavet ohutusjuhiste kohta lennukis.

Õigus hüvitisele

Sul on õigus hüvitisele, kui Sinu liikumisabivahend saab reisil kahjustada, hävib või läheb kaduma vedaja või terminali operaatori/jaama käitaja tegevuse tulemusel. Hüvitis peab vastama asjaomase varustuse asendusväärtusele või vajadusel parandamiskuludele.

Vajadusel peab vedaja või terminali operaator/jaama käitaja püüdma kadunud või kahjustatud liikumisabivahendit kiiresti ajutiselt asendada. Seega probleemide korral pöördu viivitamatult vastutava vedaja poole ning vajadusel esita kirjalik kaebus.

Mida teha, kui kaupleja ei ole koostöövalmis?

Sul on õigus esitada kaebus, kui Sinu erivajadustega reisija õigusi on rikutud. Esmalt esita kaebus lennujaamale/bussijaamale/rongijaamale/sadamale või vedajale. Kui vedaja ei vasta sulle või pakutud lahend ei vasta Su ootustele ja leiad, et Sinu õigusi on rikutud, pöördu Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve Ameti poole, teises riigis registreeritud kauplejaga tekkinud vaidluse korral saada oma mure koos kirjeldusega meile ehk EL tarbija nõustamiskeskusele.