bus Created with Sketch.
Bussireisija õigused

Enneta

Euroopa Liidu jaoks on oluline, et inimesed saaksid reisida turvaliselt ja mugavalt. Alates 2013. aastast kehtib Eestis EL-i määrus, mis annab bussiga sõitjatele sarnased õigused nagu lennuki, rongi ja laevaga sõitjatele.

Bussireisi sõiduplaanijärgsest pikkusest sõltumata on Sul muu hulgas järgmised põhiõigused:

 • Sul on õigus saada bussireisi kohta infot enne reisi ja reisi kestel. Lisaks peab bussiveoettevõtja ja bussijaama käitaja andma Sulle oma pädevuse piires asjakohast ja arusaadavat üldinfot sõitjate õiguste kohta.
 • Sa saad esitada bussifirmale kaebuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil bussireis toimus või oleks pidanud toimuma. Vedaja peab Sulle kaebuse kohta vastama hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist.
 • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, siis ei või vedaja, reisibüroo ja reisikorraldaja Sult nõuda broneeringute või piletite eest kõrgemat tasu. Kui Sinu liikumisabivahend läheb reisil kaduma, saab kahjustada või hävib, on Sul õigus nõuda rahalist hüvitist.

Soovitame laadida oma nutiseadmesse reisija õiguste äpp „ECC net Travel app“, mis annab ülevaate sinu õigustest ja hea abiline ootamatuteks olukordadeks reisil:

Leia lahendus

Pikamaa bussiveoteenuste (liiniveo sõiduplaanijärgne pikkus on vähemalt 250 kilomeetrit) puhul on Sul järgmised õigused.

 • Sul on õigus saada infot reisi väljumise hilinemise või reisi tühistamise kohta võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui pool tundi pärast bussi sõiduplaanijärgset väljumisaega. Eeldatavast uuest väljumis- ja saabumisajast tuleb bussifirmal või vajadusel bussijaama käitajal Sulle infot anda niipea, kui see selgub.
 • Kui jääd reisi tühistamise või hilinemise tõttu ühendusreisist maha, teeb vedaja või vajadusel bussijaama käitaja mõistlikke jõupingutusi, et Sind alternatiivsetest ühendusreisidest teavitada.
 • Kui üle kolme tunni kestev bussireis tühistatakse või see hilineb rohkem kui poolteist tundi, peab bussifirma pakkuma Sulle piisavat abi, mis sisaldab suupisteid, eineid ja karastusjooke. Kui bussireisi hilinemine või tühistamine toob kaasa ööbimisvajaduse, on Sul õigus ka majutusele kuni kaheks ööks kogumaksumusega kuni 80 eurot öö kohta. Majutust ei ole Sul õigust nõuda juhul, kui reisi hilinemise või tühistamise põhjustasid rasked ilmastikutingimused või suured loodusõnnetused.
 • Kui bussireis on üle broneeritud või tühistatakse või kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui kaks tundi, tuleb bussifirmal Sulle sõidupilet hüvitada ja vajadusel Sind tasuta tagasi esimesse väljumiskohta toimetada, kui otsustad reisi tühistada, või toimetada Sind võimalikult kiiresti sama või teist teekonda pidi planeeritud sihtkohta, kui soovid reisi jätkata.
 • Sul on õigus täiendavalt saada hüvitist kuni 50 protsendi ulatuses pileti hinnast, kui vedaja ei paku Sulle järgmisi valikuid: reisi jätkamist või marsruudi muutmist lõppsihtkohta jõudmiseks või piletihinna hüvitamist ja vajadusel Sinu toimetamist tasuta tagasi esimesse väljumiskohta.
 • Bussiõnnetuse tagajärjel saadud vigastuse või surma korral on Sul või Sinu lähedastel õigus nõuda vedajalt hüvitist surmast või tervisekahjustustest tulenevate kulutuste ja kahju eest. Samuti on Sul õigus hüvitisele pagasi kaotsimineku või kahjustumise korral. Siseriikliku õiguse alusel sätestatud hüvitise ülemmäär, mida tasutakse surma ja vigastuse või pagasi kaotsimineku või kahjustamise korral, on iga juhtumi puhul vähemalt 220 000 eurot sõitja kohta ja 1200 eurot pagasiühiku kohta.
 • Lisaks peab vedaja katma pärast bussiõnnetust Sinu esmavajadused. Selline abi hõlmab vajadusel majutust, toitu, rõivaid, transporti ja esmaabi.
 • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on Sul õigus saada tasuta eriabi nii bussis kui kindlaksmääratud bussijaamas. Eestis on kindlaksmääratud bussijaamaks Tallinna Bussijaam, teiste liikmesriikide kindlaksmääratud bussijaamade kohta leiab infot siit. Vajadusel peab olema tagatud tasuta transport ka Sinu abistajale.

Esita kaebus

Bussireisi hilinemise või tühistamise korral on reisijal õigus esitada vedajale kaebus. Kaebus tuleb bussiveoettevõtjale esitada kolme kuu jooksul pärast intsidenti, mille osas soovid pretensiooni esitada. Bussifirma peab kaebusele reageerima ühe kuu jooksul ning andma lõpliku vastuse kolm kuud pärast kaebuse saamist.

Võid ka proovida lahendada vaidluse kohtuvälise menetluse või vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse abil. Kui te ostsid pileti internetist, võid kaebuse esitada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi vahendusel.

Kui probleemi ise lahendada ei õnnestu, on võimalus pöörduda Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametisse. Piiriüleste kaebustega tegeleb ameti juures tegutsev Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus. Kaebuse esitamise võimalustest saad täpsemalt lugeda meie veebist.

Soovi korral võid esitada ka ELi normide kohase hüvitisnõude Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames või ka anda asja kohtusse riigis, kus bussiveoettevõtja on registreeritud.