shopping Created with Sketch.
Kaupade ostmine teises riigis

Enneta

Euroopa Liidus kehtivad tarbijate õigused - reisides liidu territooriumil või tellides kaupu interneti või postimüügi vahendusel, olete tarbijana kindlustatud enam-vähem ühesuguste õigustega kõikides Euroopa Liitu kuuluvates riikides ning ka Norras ja Islandil.

Tavaliselt võid Euroopa Liidu liikmesriikides reisides oma ostud kaasa tuua, ületades riigipiirid ilma mingeid lisamakse tasumata.

Kuid sellest üldreeglist on mõningaid erandeid, seega ostlemisel Euroopa Liidu liikmesriikides tasub silmas pidada, et teatud kaupade või isiklike asjade puhul on Eestisse sissetoomisel kui väljaviimisel kehtestatud erinõuded, millega saab lähemalt tutvuda maksu- ja tolliameti koduleheküljel.

 

Eelkõige tuleb lähtuda reeglist, et kaupade ja teenuste ostu kohta kehtivad selle riigi seadused, kus müüja asub. Enamikus EL liikmesriikides (ka Eestis) kehtivad ühesugused reeglid (lähtuvalt tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide direktiivist 1999/44/EÜ), mille kohaselt võib tarbija kahe aasta jooksul pärast kauba ostmist pöörduda müüja poole, kui ostetud tootel ilmnevad mingid vead.

Alates 1. jaanuarist 2022 kehtib uus direktiiv (EL) 2019/771, millega tõhustati tarbijate õigusi.

Seejuures tuleb arvestada, et:

 • Kui ost on sooritatud enne 1. jaanuarit 2022, siis on puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus 6 kuu jooksul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida. Pärast 1. jaanuarit 2022 tehtud ostude korral, on müüjal puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus 1 aasta jooksul ning hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.
 • Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus nõuda, et tekkinud puudused tasuta kõrvaldatakse (asi parandatakse) või asendatakse puudusega toode uue kaubaga.
 • Müüja võib valida esmasena ka parandamise, näiteks lähtuvalt oma kulutustest.
 • Kui toote parandamine ega asendamine ei ole võimalik või see oleks ebamõistlikult kallis, on tarbijal õigus raha tagasi küsida või nõuda müügihinna alandamist.

Leia lahendus

Kui välisriigist ostetud kaubal ilmnevad mingisugused vead või puudused, on soovitav tutvuda oma valikuvõimalustega, mida pakub eelkõige selle riigi seadusandlus, kus kauba müüja asub.

Kasulikke nõuandeid võid saada selle riigi tarbijakaitsekeskusest (ECC-st), kus sa asud. Kui kauba puudused ilmnevad pärast reisilt naasmist, saad nõu küsida EL tarbija nõustamiskeskusest.

 • Lõpeta kohe toote kasutamine.
 • Otsi üles toote ostu-müügi dokumendid (nt ostutšekk, garantiitalong).
 • Kui pretensiooni esitamise aeg (2 aastat) pole veel läbi, tuleb esmalt pöörduda kauba müüja poole, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et ese saaks parandatud, asendatud või teatud juhtudel raha tarbijale tagasi makstud.
 • Kui ostetud kaubaga on kaasa antud garantiidokumendid, kus on ära märgitud garantiiremonditöökoja aadress Eestis, võid sinna pöördudes nõuda eseme tasuta parandamist.
 • Välismaise müüja poole pöördumisel võid proovida kõigepealt helistada, kuid kindlam on saata kiri ja märkida, et ootad vastust näiteks kahe nädala jooksul (säilitage endale kirja koopia). Kirjuta müüjale oma probleemist, lisa kirjale koopiad ostu-müügi dokumentidest (originaaldokumendid jäta alati enda kätte) ning märgi, millist lahendust probleemile soovid;
 • kui saad müüjalt vastuse, milles on kirjeldatud tegevuskava, kuidas Sinu probleemi lahendada, siis pead otsustama, kas see pakutud lahendus on Sulle vastuvõetav või mitte.
 • Kui läbirääkimised müüjaga sulle sobivat lahendust ei too, siis tähendab see, et Sa ei saavutanud müüjaga kokkulepet ja Sul tuleb esitada kaebus EL tarbija nõustamiskeskusele kaebus.

Kõikidele pikaajaliseks kasutamiseks mõeldud toodetele kehtib seadusest tulenev kaheaastane pretensiooni esitamise õigus. Selle sisuks on, et kui kaup osutub defektseks, on tarbijal õigus pöörduda pretensiooniga müüja poole. Ostjal on õigus nõuda müüjalt defektiga kauba parandamist või asendamist. Müüja võib valida esmasena ka parandamise, näiteks lähtuvalt oma kulutustest.

Kui räägitakse garantiist, mida nimetatakse ka müügigarantiiks, on oluline teada, et garantii andmise kohustust ei ole. Tegemist on müüja või tootja vabatahtliku lubadusega tarbijale. Sellisel juhul peab garantii igal juhul pakkuma rohkemat, kui seadusest tulenevast pretensioonist esitamisest tulevad võimalused toote parandamise, asendamise või lepingu lõpetamisega.

Esita kaebus

Kui kaup osutub defektseks, on tarbijal õigus pöörduda pretensiooniga müüja poole. Kaupleja mõistlik kaebusele vastamise aeg tuleneb iga riigi siseriiklikust õigusest. Näiteks Eestis on kaupleja kohustatud tarbija kirjalikus vormis esitatud kaebusele vastama 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Kui kaupleja ei ole Sulle mõistliku aja jooksul vastanud, soovitame saata kauplejale täiendav kirjalik meeldetuletus.

Ostjal on õigus nõuda müüjalt defektiga kauba parandamist või asendamist. Müüja võib valida esmasena ka parandamise, näiteks lähtuvalt oma kulutustest.

Kaebuse esitamiseks on vajalik ostutšekk, leping või mõni muu ostu tõendav dokument.

Tarbijal on kohustus pöörduda kaupleja poole hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest ning soovitav on toodet mitte edasi kasutada, sest sedasi võib defekt süveneda veelgi.

Kui kaupleja ei vasta, keeldub kaebust lahendamast või tarbija pole pakutud lahendusega nõus, võib tarbija esitada kaebuse EL tarbija nõustamiskeskusele.