KKK reisijale (koroona)

Reisimise KKK reisijale seoses koroonaviirusega

Seoses erakorralise olukorraga Eestis ja mujal maailmas, on paljudel reisijatel tekkinud mure nende ostetud reisi või reisil viibimise kohta.

Toome välja olulisemad küsimused-vastused reisijatele. Kui Sa oma küsimusele vastuseid ei leia, saad abi  ka eriolukorra veebilehelt ja Välisministeeriumi Reisi Targalt veebist, kust leiab ka konsulaarabi kontaktid ning ööpäevaringse abitelefoni kontaktid.

Täiendavalt on tööpäeviti 9.00-16.00 küsimusteks avatud ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infoliin 620 1707.

Korduma kippuvate küsimuste loetelu täieneb pidevalt, seega tasub tekkinud küsimusele vastust otsida ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt eriolukorra KKK.

Kui lennuettevõtja lennu tühistab, on reisijal vastavalt EL lennureisija õiguste määrusele (261/2004) õigus valida piletihinna hüvitamise ja asenduslennu vahel (kui reis sai alguse EL-st või kolmandast riigist, aga lendu teostas EL vedaja). Võib nõustuda ka kinkekaardi ehk vautšeriga, kuid kui reisija soovib piletiraha tagastamist, soovitame selgesõnaliselt vautšerist keelduda. Vautšeriga nõustumisel tuleb täpsustada kaua on selle kehtivusaeg ja kas selle lõppemisel on võimalik kasutamata vautšer rahaks ümber vahetada.

Palume tarbijatel arvestada, et hetkel võib lennuvedajatel esineda viivitusi päringutele vastmisel ja raha tagastamisel. Palume tarbijatelt selles osas mõistvat suhtumist ja kannatust!

Juhul, kui asukohariik on sulgenud piirid ja/või ei toimi rahvusvaheline transport, võtke ühendust välisministeeriumiga e-maili aadressil konsul@mfa.ee, (lisage oma isikuandmed ja probleemi kirjeldus) või Eesti saatkonnaga, et saaks teid edasi juhendada.

Lisateavet lennureisija õiguste kohta praeguses olukorras leiab ka Euroopa Komisjoni avaldatud ülevaatest, vt siit

Tasuks ühendust võtta vahendaja või tegeliku teenuse osutajaga ja uurida, kas on võimalik teenusest loobuda ja raha tagasi saada.

Palume tarbijatel arvestada, et hetkel võib ettevõtjatel esineda viivitusi päringutele ja nõuetele vastamisel. Palume tarbijatelt selles osas mõistvat suhtumist ja kannatust!

Kui sõlmitud on reisikindlustus, tasub ka kindlustusandjalt täpsemalt uurida kindlustuskaitse ulatuse ja selle tingimuste kohta. See millised reisikindlustuse tingimused tarbijale kehtivad, sõltub konkreetsest sõlmitud lepingust, nt millisesse piirkonda reisid, kui kaua reis kestab ja kas oled sõlminud reisitõrkekindlustuse.

Arvestades praegust kiiresti muutuvat olukorda, on see igati mõistlik samm.

Pakettreis lõppeks varem reisikorraldajast tulenevalt ning reisikorraldaja peaks sel juhul ilma lisatasuta pakkuma reisijale varasemat tagasilendu.

Arvestades erakorralistest sündmustest põhjustatud rasket olukorda turismisektoris, soovitame tarbijatel võimalusel leida reisikorraldajaga kulude hüvitamisel paindlikke lahendusi. Pakettreisi varasemast lõppemisest saamata jäänud osa hüvitamisel võivad pooled kokku leppida näiteks kinkekaardi andmises või tulevase reisi hinnast soodustuse tegemises. Kui need variandid ei sobi, võib reisija pakettreisi hinda alandada võrdselt saamata jäänud pakettreisi osaga.

Reisijal ei ole peale hinna alandamise reisikorraldaja suhtes kahju hüvitamise nõuet, kuna lepingu rikkumine tuleneb vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Palume reisijatel arvestada, et hetkel võib reisiettevõtjatel esineda viivitusi päringutele ja nõuetele vastamisel. Palume reisijatelt selles osas mõistvat suhtumist ja kannatust!

Paljud reisikorraldajad on hetkel lähitulevikku planeeritud pakettreisid tühistanud, kuid olukord on kiiresti muutuv. Reisid, mis on planeeritud toimuma mõne kuu või poole aasta pärast, võivad asjaolude muutudes juba plaanipäraselt toimuda. Seepärast ei maksa kaugemas tulevikus toimuvate reiside tühistamisega kiirustada. Tasub võtta hetk ja rahulikult hinnata, kas reisi tühistamise vajadus on vältimatu.

Kui reisikorraldaja lähitulevikus toimuvat reisi siiski tühistanud pole, siis tasub teada järgmist. Pakettreiside regulatsioon näeb reisijale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.

Vältimatud ja erakorralised asjaolud võivad hõlmata näiteks sõjategevust, muid tõsiseid julgeolekuprobleeme, nagu terrorism, märkimisväärseid ohte inimese tervisele, nagu raske haiguse puhang reisisihtkohas, või loodusõnnetusi, nagu üleujutused, maavärinad, või ilmastikutingimused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil.

Taganemisavaldus tuleb reisikorraldajale esitada enne pakettreisi algust.

Ärgitame reisijaid kaaluma reisikorraldajatega ka paindlikumates lahendustes kokkuleppimist. Näiteks võib ettemaksu tagastamise asendada reisi muutmisega hilisemale kuupäevale või asendada pakettreisi kinkekaartidega, mida reisija saab enda äranägemise järgi hiljem kasutada.

NB! Lisateavet reisija õiguste kohta leiab ka Euroopa Komisjoni veebilehelt, info on võimalik alla laadida ka eesti keeles.

Tarbija saab lepingust taganeda ja küsida tagasi kogu makstud tasu. Kokkuleppel võib tagasimakse asendada ürituse toimumisega hilisemal kuupäeval või anda võimalus külastada mõnd teist aasta lõpupoole toimuvat üritust, kuhu tarbija saab siseneda juba lunastatud pääsmega või hüvitada kulu kinkekaardiga.

Palume tarbijatel arvestada, et hetkel võib ettevõtjatel esineda viivitusi päringutele ja nõuetele vastamisel. Palume tarbijatelt selles osas mõistvat suhtumist ja kannatust!

Tarbija saab broneeringu tühistada (kui ettevõtja seda juba teinud pole) ja selle eest ettemakstud raha tagasi küsida. Samuti võib poolte kokkuleppel muuta broneeringu ümber hilisemaks kuupäevaks või asendada tagasimakse kinkekaardiga. .

Palume tarbijatel arvestada, et hetkel võib ettevõtjatel esineda viivitusi päringutele ja nõuetele vastamisel. Palume tarbijatelt selles osas mõistvat suhtumist ja kannatust!

Tarbija võib teavitada spordisaali, et perioodi eest, millal spordiklubi suletud on, kuutasu ei tasuta. Tarbijal on võimalik ka liitumisleping üles öelda. Poolte kokkuleppel on näiteks võimalik lahendus, kus liitumisleping pikeneb selle perioodi võrra, mis spordisaal suletud oli.

Palume tarbijatel arvestada, et hetkel võib ettevõtjatel esineda viivitusi päringutele ja nõuetele vastamisel. Palume tarbijatelt selles osas mõistvat suhtumist ja kannatust!