Koroonakriis ja rekordarv tarbijamuresid varjutab ka Euroopa päeva

Tänavu 15. aastapäeva tähistavad Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste tähelepanu on praegu koroonakriisiga seonduvate tarbija murede lahendamisel, mis püstitab rekordeid. Koroonakriisi varju jääb ka tänane Euroopa päeva tähistamine, mida tavapäraselt tähistavad erinevad institutsioonid avalike üritustega, mis praegu on kõik tühistatud.

Tarbijate pöördumised nn koroonaajastul on peamiselt seotud reisimise ning ülepiirilise kaubandusega. Näiteks küsivad tarbijad, mida teha, kui lennud on tühistatud, kuidas muuta majutuse broneeringut ning millised on raha tagastamise võimalused. Alates veebruarikuust on võrgustik saanud koroonakriisiga seonduvaid pöördumisi. Aprillikuus laekus keskustesse kokku üle 17 600 päringu, mis on pea kaks korda enam, kui aasta tagasi aprillis.

EL tarbija nõustamiskeskus juhib tähelepanu, et on koostanud vastused korduma kippuvatele küsimustele tarbijatele ning ettevõtjaile. Euroopa Komisjon on teinud ülevaate olulisematest tegevustest, kuidas aidata inimestel, ettevõtetel ja riikidel toime tulle koroonakriisi ja selle kahjustustega. Komisjon loeb 16 olulisema hulgas ka tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku tegevust.

Prantsusmaa välisminister Robert Schuman esitas 9. mail 1950. aastal deklaratsiooni, milles tegi ettepaneku luua Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), mille liikmed koondaksid oma söe- ja terasetootmise. ESTÜ, mille asutajaliikmed olid Prantsusmaa, Lääne-Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Belgia ja Luksemburg, oli esimene mitmetest riigiülestest Euroopa institutsioonidest, millest lõpuks kujunes välja praegune Euroopa Liit.

70 aasta jooksul on liit ning selle liikmed palju muutunud, Eestigi on sellega liitunud 2004. aastal. Tarbijavaldkonnas on märkimisväärseks sündmuseks 2015. aastal Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste loomine igasse liidu liikmesriiki, lisaks Islandile, Norrasse ja Suurbritanniasse. Eestis tegutseb keskus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti piiriüleseid kaebusi lahendava üksusena ning ECC-võrgustiku liige. EL tarbija nõustamiskeskuste teenused on tarbijale tasuta.

 

 

Tagasi