Uus tarbijakaitse tegevuskava: Euroopa Komisjon annab tarbijatele võimaluse arengus aktiivselt kaasa rääkida

Täna avaldas Euroopa Komisjon uue tarbijakaitse tegevuskava, millega antakse Euroopa tarbijatele võimalus etendada rohe- ja digipöördes aktiivset rolli. Tegevuskavas käsitletakse ka seda, kuidas parandada tarbijakaitset ja tarbijate toimetulekuvõimet COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda, arvestades pandeemiaga kaasnevaid teravaid probleeme tarbijate igapäevaelus.

Tegevuskavas esitatakse prioriteedid ja meetmed, mida tuleb järgmise 5 aasta jooksul koos liikmesriikidega Euroopa ja riiklikul tasandil ellu viia. Muu hulgas tuleb kavandamisele uus õigusakt, millega tagatakse inimestele parema teabe andmine kestlike tarbimisvõimaluste kohta ning kohandatakse kehtivad õigusnorme digitaliseerimise vajadustele. Samuti on ette nähtud tooteohutuse alane tegevuskava koos Hiinaga.

Tarbijaõigused COVID-19 kriisis

Uue tarbijakaitse tegevuskavaga püütakse vastata tarbijate vajadustele COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda. Selles esitatakse pikaajaline visioon aastani 2025 ja nähakse viies põhivaldkonnas ette meetmed, millega kaitsta tarbijaid ja võimaldada neil etendada käimasolevas rohe- ja digipöördes olulist rolli.

Tarbijaõigused pärast COVID-19 pandeemiat

Euroopa Komisjon kavandab tarbijate pandeemiaga seotud muredele reageerimiseks järgmisi tegevusi:

  • Jätkata tarbijaõiguste kaitsmist reisisektoris
  • Uurida COVID-19 pandeemia pikemaajalist mõju eurooplaste tarbimisharjumustele
  • Jätkata võitlust tarbijapettuste, ebaausate turundusvõtete ja kelmuste vastu.

Loe lähemalt teabelehest.

Tagasi