Tarbija õigused Euroopa Liidus uuenevad ja muutuvad tugevamaks

2022. aasta tõi mitu olulist muudatust tarbija õigustesse ning kauplejate kohustustesse seoses uuenenud Euroopa Liidu direktiivide üle võtmisega. Lisaks aasta alguses kehtima hakanud muudatustele jõustub 28. mail tarbijaga sõlmitud müügilepingute suhtes veel rida uusi võlaõigusseaduse sätteid, mis suurendavad tarbijate õigusi.

Nõuded veebiplatvormidele karmistuvad

E-kaubanduse veebisaidid, mis koondavad endas erinevaid müüjaid ja pakkujaid ehk internetipõhised kauplemiskohad peavad edaspidi tarbijale andma senisest rohkem ostueelset infot. Internetipõhiseks kauplemiskohaks on näiteks osta.ee, astri.ee, Booking.com, kaup24.ee jt, kes vahendavad tarbijale võimalust sõlmida erinevate müüjatega lepinguid.

Praegu ei tea tarbija sageli internetipõhist kauplemiskohta külastades, kas ta ostab kutseliselt kauplejalt või teiselt eraisikust tarbijalt. Paljudele tarbijatele võib jääda ka mulje, et kui nad ostavad internetipõhisest kauplemiskohast, siis müüjaks ongi antud platvorm. Selle tulemusena võivad tarbijad ekslikult arvata, et nad ostavad kutseliselt kauplejalt, kuid kui veebiostuga läheb midagi valesti, ei ole probleemi eest vastutavat isikut alati lihtne kindlaks teha.

Seetõttu peab edaspidi olema veebikauplemiskohas selgelt ja arusaadavalt tarbijale välja toodud teave selle kohta, kellega ta lepingu sõlmib, ehk kas tegemist on kutselise kaupleja või eraisikuga. Tarbija jaoks on tegemist väga olulise teabega, mis võimaldab tal teha teadliku ostu. Kahe eraisiku vahel sõlmitud tehingutele ei kohaldu tarbijakaitsereeglid ja puudub võimalus saada tarbijakaitseasutustelt abi vaidluse lahendamiseks. Kui veebiplatvormil kaupu pakkuv müüja on eraisik, peab edaspidi olema väljatoodud ka teave, et ostutehingu suhtes ei rakendu seaduslikud tarbija õigused. Kutseliselt kauplejalt ostu tegemisel on seevastu tarbija õigused kaitstud ning võimalused ostuga seotud vaidluste lahendamiseks suuremad.

Suurem läbipaistvus otsingutulemuste osas

Internetipõhised kauplemiskohad koondavad endas mitmeid kauplejaid ja pakkujaid  ning võimaldavad tarbijal otsingusõnade järgi leida huvipakkuvaid tooteid või teenuseid. Edaspidi kohustab seadus internetipõhise kauplemiskoha pidajaid avaldama teabe, kuidas tekib otsingul kuvatavate pakkumiste järjestus. Ehk kas esimesena kuvatakse kõige uuemaid, odavamaid või populaarsemaid müüjaid ja kaupu. Või kuvatakse esimesena neid müüjaid, kes on otsingutulemuste nähtavuse eest maksnud. Maksetel põhinevaid otsingutulemused peavad olema tavapärastest otsingutulemustest selgelt eristuvad.

Tarbija õigused puudusega toote korral muutuvad täpsemaks

Mitte alati ei lähe ostud ootuspäraselt, näiteks võib ostetud tootel ilmneda puudus või defekt, mistõttu asi lakkab töötamast, ei tööta ootuspäraselt või läheb katki. Kui tarbija on ostutehingu teinud kauplejaga, mitte teise eraisikuga, on tarbijal puudusega toote korral õigus esitada pretensioon kahe aasta jooksul. Vastavalt seadusele on tarbijal eelkõige õigus nõuda asja parandamist või asendamist, teatud juhtudel ka raha tagastamist või müügihinna alandamist.

Kui müüja asendab puudusega asja uue toote vastu, algab kaheaastane pretensiooni esitamise aeg tarbija jaoks uuesti. Samuti kui müüja asja parandab, võib tarbija kõrvaldatud puuduse suhtes esitada selle taas ilmnemisel kaebuse uue 2-aastase tähtaja jooksul.

Kui tarbijale müüdud kaup on puudusega, peab müüja kandma asja parandamise või asendamisega seotud kulud. Kui parandamiseks või asendamiseks on vajalik puudusega asja eemaldamine, tuleb müüjal kanda ka defektse toote eemaldamise ja asendatud või parandatud asja uuesti paigaldamisega seotud kulud. Selline olukord tekib kõige sagedamini mõne sisustus- või ehitusmaterjali puhul.  Näiteks kui ostetud parketi või põrandakivide lepingule mittevastavus ehk puudus ilmneb alles peale toote paigaldamist.

Kaupleja vabaneb asja parandamise või asendamise kohustusest, kui puudus on tekkinud tarbijapoolse tegevuse tõttu.

Tagasi