Tallinna lennujaamas saab nõu lennureisija õiguste kohta

Tallinna lennujaamas toimub täna, 22. augustil kell 11–14 lennureisija õiguste teemaline teavitusüritus, kus kõik huvilised saavad teemakohast nõu ja infomaterjale. Teavitusüritus toimub reisiterminali avatud alal, lennule registreerimise laudade juures.

Ürituse peamine eesmärk on äratada reisijates huvi oma õiguste vastu, anda teavet, kuidas oma õigustega kursis olla ning ärgitada reisijaid vajadusel nõu ja abi küsima. Samas teavitada reisijaid ka nende kohustustest. Reisijatel, kes tunnevad oma õigusi, on probleemsituatsioonis võimalik teadlikult ning tulemuslikult tegutseda.

Lennureisija õigusi puudutavad pöördumised on väga aktuaalne tarbijaprobleem, põhjuseks lennunduses esinev personalipuudus, mis toob kaasa lendude hilinemisi, tühistamisi ja ka probleeme pagasi liikumisega. Vaidluste peamised põhjused on lennu pikaajalise hilinemise või tühistamise korral reisijatele hüvitise maksmisest keeldumine. Tarbijate kaebustest võib järeldada, et sageli ei täida lennufirmad reisijate ees ka hoolitsuskohustust ning reisijaid ei teavitata EL-i määrusega ettenähtud tasemel.

Teavitusüritust korraldab EL-i tarbija nõustamiskeskus koos Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

„Kuigi lennureisija õigusi reguleeriv üleeuroopaline määrus on tänaseks kehtinud 16 aastat, näitab praktika, et reisija õigustega ei arvestata nõutud määral. Olukorra paranemisele aitab kaasa eelkõige teadlikkuse tõstmine, mis võimaldaks reisijatel probleemses olukorras edukalt toime tulla,“ märgib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Kristi Talving.

 

 

Tagasi