TÄHISTAME EUROOPA PÄEVA: Koroonakriisi ajal on lahendatud enam kui 4 miljoni väärtuses tarbijate piirüleseid nõudeid

Alates eelmise aasta märtsist on Euroopa Liidu tarbijakeskuste võrgustikule  (European Consumer Centres Network) esitatud tarbijakaebuste hulk kasvanud kõrgemale tasemele kui kunagi varem. Võrgustikul, mis on abiks piiriüleste tarbijaprobleemide lahendamisel, on õnnestunud tarbijatele tagasi võita makstud summasid enam kui 4 miljoni euro väärtuses alates pandeemia algusest. Nõuded on seotud eelkõige tühistatud lendude, suletud hotellide ja ärajäänud üritustega.

 EL tarbija nõustamiskeskus aitab raha tagasi saada

Koroonakriisiga on sagenenud juhtumid, kus reisijatel on lendude tühistamisel küll seaduslik õigus raha täies ulatuses tagasi saada, kuid neile makstakse vaid osaline summa või üldse mitte midagi. Näiteks pakutakse tühistatud lendude korral lahendusena vaid vautšerit, kuigi tarbijal on õigus valida, kas ta aktsepteerib alternatiivseid lahendusi või saab kogu makstud piletiraha tagasi.

Reisi ärajäämine võib põhjustada keerulist olukorda, kuid rahast ilmajäämine on veel tõsisem teema. EL tarbijakeskuste võrgustik aitab tarbijaid, kes ei jõua kokkuleppele teises EL liikmesriigis, Islandil või Norras registreeritud kaupleja, lennuvedaja või mõne muu ettevõttega. Ligi 70% vaidluste menetlemisel on suudetud leida kohtuväline ja tarbija jaoks positiivne lahendus. Eestis tegutseb vastav piiriüleseid tarbijavaidlusi lahendav keskus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koosseisus.

Koroona-aasta numbrites

Ajavahemikul 2020. aasta märtsist kuni 2021. aasta märtsini sai võrgustik kokku 170 000 pöördumist tarbijatelt üle Euroopa, kelle õigusi oli rikutud või kes soovisid teavet oma õiguste kohta.

Selline koguarv on 44% suurem kui aasta varem samal perioodil. Valdav osa turismisektoriga seotud päringutest olid seotud:

  • tühistatud lendudega;
  • tarbijatega, kes ei saanud või ei soovinud pandeemia tõttu reisida;
  • suletud majutusasutustega;
  • tühistatud puhkusepakettidega.

Eesti tarbijate kaebused on seotud samade teemadega kui teiste EL liikmesriikide tarbijatel. Kõige enam on koroonakriis põhjustanud piiriülestest tehingutest tingitud pöördumisi seoses lennureisija õiguste, tühistatud hotellimajutuste ning ära jäänud üritustega.

Tagasi