Sõbrapäeva puhul tuletame meelde ohte tutvumissaitidega liitumisel!

EL tarbija nõustamiskeskus kutsub seoses läheneva sõbrapäevaga tarbijaid üles tähelepanelikkusele Šveitsis registreeritud eestikeelsete kohtinguportaalidega liitumisel. Tarbijad on nõustamiskeskusele teada andnud, et kuigi nad teavitasid portaali soovist leping lõpetada, esitas kaupleja uue arve ka järgmisel kuul ning mitmel juhul saadeti nõue edasi saksa ettevõttele võla sissenõudmiseks.

Eesti tarbijate seas populaarsed tutvumisportaalid www.juhuslikkohting.comwww.kohtingud40pluss.eewww.salajanekohtingud.comwww.seniordatingestonia.com, jt kuuluvad Šveitsis asuvale ettevõttele Dateblaster AG. Ametile laekunud tarbijakaebused viitavad sellele, et tarbijatel on raskusi liitumislepingu lõpetamisega: sooviavaldustele leping lõpetada kaupleja sageli ei reageeri ning tasumata maksete korral hakkab tarbijatele nõudeid esitama inkassofirma, lisades nõudele ka märkimisväärse teenustasu.

Nimetatud tutvumisportaalides pakutakse tarbijatele tasuta liitumist, kuid see ei võimalda kasutada enamikke portaali poolt pakutavaid teenuseid. Näiteks kuvatakse tarbijale teiste kasutajate profiile, kuid ei võimaldata kasutajatel omavahel suhelda, sest vestlused ehk chati funktsioonid pole kättesaadavad või saab ühendust võtta vaid piiratud ulatuses. „Tarbijate pöördumistest nähtub, et sageli vormistavad tasuta teenuses pettunud kasutajad tasulise liitumise,“ selgitab Kristina Tammaru, EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja.

Tasulise liitumise vormistamisel tuleb teenuse eest täies ulatuses ette maksta ning vastav summa debiteeritakse tarbija maksekontolt. „Ühekordse maksega arvestanud tarbijad avastavad hiljem, et raha hakatakse maha arvama igakuiselt,“ lisab Tammaru. Lisaks lepingu lõpetamise võimatusele nähtub ametile laekunud tarbijate kaebustest, et tutvumisportaalid võivad sisalda n-ö võltskontosid ning samade isikute pildid on kasutusel ka teistes portaalides. Seega tuleks tarbijatel veenduda, et reaalse inimesega tutvumise eesmärgil ei liitutaks portaalidega, mis kasutavad vaid virtuaalseid online-profiile, mille taga ei eksisteeri päris inimest.

Amet tuletab tarbijatele meelde, et enne teenustega liitumist tuleb tähelepanelikult läbi lugeda teenuse kasutustingimused ning juhul kui need ei ole üheselt mõistetavad, tuleks liitumisest loobuda. „Tingimused, sh maksetingimused hakkavad kehtima kohe kasutajaks registreerimisel, isegi kui tarbija neid läbi ei loe,“ rõhutab Kristina Tammaru.

Samuti on väga oluline enne lepingu sõlmimist ning oma isikuandmete esitamist kindlaks teha kaupleja isik, sh tema ärinimi ning kontaktandmed. Tutvumisportaali kodulehe tippdomeen .ee või lehe eestikeelne sisu ei anna alust arvata, et tegemist on Eesti ettevõttega. Väljaspool Euroopa Liitu registreeritud ettevõtetega tehtud tehingutele või vaidlustele EL tarbijaõigused ei laiene ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil ega Ameti juures tegutseval Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusel ei ole seetõttu pädevust tarbijat nõustada või abistada.

Tagasi