Nutikell või e-luger jõulutaadi kingikotist? Ka digisisu puhul saab rakendada oma tarbijaõigusi!

Jõulutaat on selleks aastaks oma töö teinud ja kingid laiali jaganud. Nii mõnigi hea laps sai kingituseks nutikella, e-lugeri või mõne muu digisisu sisaldava toote. Kuigi seaduse kohaselt peab kaupleja tarnima tarbijale lepingule vastava toote ja toode peab sobima konkreetseks otstarbeks, vastama kvaliteedile ja vastupidavusele, võib juhtuda, et kingiks saadud asi ei tööta või on puudusega. Siinkohal tasub teada, et samasugused nõuded ning õigused nagu tavaliste puudusega toodete puhul, kohalduvad ka digitaalse elemendiga kaupadele. Seda, millele digisisu puudutavate toodete puuduste korral tähelepanu pöörata, selgitab EL tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuht Heldin Malmet.

Kauplejad peavad tagama, et tarbijate puhul, kes on soetanud näiteks nutikella, -telefoni või muu tarkvara sisaldava toote, rakendub sama õiguskaitse kui teiste toodete puhul. Sealjuures on oluline teada, et esimese 12 kuu jooksul ilmnenud puuduste puhul eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja tarbijale üleandmise hetkel. Müüja peab soovi korral vastupidist tõendama.

Oluline on teada, et digitaalne sisu ja teenus ei pea vastama lepingutingimustele ainult esmase üleandmise ajal, vaid kauplejal on kohustus lepingutingimustele vastavuse tagamiseks neid uuendada. Näiteks e-lugerisse raamatu allalaadimisel tuleb tarbijale seadme uuendusi pakkuda ajavahemiku jooksul, mil tarbija võib seda mõistlikult eeldada.

Kuidas käituda, kui toode ei tööta?

Tarbijal on õigus lepingule mittevastav kaup lasta kauplejal kas parandada või asendada. Toote parandamine või asendamine peab olema tarbija jaoks tasuta ning see tuleb läbi viia võimalikult kiiresti ja tarbija jaoks ebamugavusteta. Lepingust taganemise (raha tagasisaamise) õigus tekib tarbijal siis, kui toote mittevastavuse alus on piisavalt tõsine, toodet pole võimalik asendada või kaupleja on kauba parandamises ebaõnnestunud.

Ka neile tarbijatele, kes ostavad digitaalseid kaupu, näiteks videomängu, filmi, muusikafaili, e-raamatu, voogedastusplatvormi liitumise (näiteks Netflix’i või Amazon Prime) või pilvelahenduse tellimuse, laienevad tarbijaõigused ning puudustega digisisu korral peab kaupleja need kõrvaldama. Näiteks võib puudusega nutikellale teha tarkvarauuenduse. Kui puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik, tekib tarbijal õigus lepingust taganeda ning raha tagasi saada.

Seega olukorras, kus jõulutaadi kingipakis on nutikell, millel esinevad puudused, on kingisaajal õigus kahe aasta jooksul kauplejale pretensioon esitada. Siinkohal tasub aga meeles pidada, et puuduste ilmnemisel on oluline jõuluvanalt küsida makset tõendavat dokumenti, sest seda on vaja pretensiooni esitamisel ostu tõendamiseks.

Probleemide korral tuleks pöörduda alati esmalt kaupleja poole ning kui kaupleja 15 päeva jooksul ei vasta või tarbija saadud vastusega ei nõustu, on tarbijal õigus pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole – https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. Välisriigi kaupleja puhul tasub teada, et tarbijate piiriüleseid kaebuseid lahendab TTJA EL tarbija nõustamiskeskus, mis pakub teavet, nõu ning abi piiriüleste ostude tegemisel EL teistest liikmesriikidest. Kolmandatest riikidest (näiteks USA, Hiina) teostatud ostude puhul kahjuks TTJA ega EL tarbija nõustamiskeskus tarbijaid abistada ei saa.

Tagasi