Läti reisiettevõtte SIA Mouzenidis Travel-Riga pankrot puudutab ka Eesti tarbijad

Läti Tarbijakaitseamet teavitas eelmisel nädalal Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, et on algatanud reisiettevõtja SIA Mouzenidis Travel-Riga tagatise kasutamise. Lisaks on Lätis algatatud ettevõtte pankrotimenetlus. TTJA-le teadaolevalt kasutavad ka Eesti tarbijad SIA Mouzenidis Travel-Riga teenuseid.

Kui tarbija soovib esitada nõuet seoses ära jäänud pakettreisi või ära jäänud pakettreisi osa, lunastamata pakettreisi kinkekaardi või osutamata jäänud seotud reisikorraldusteenuste osaks oleva reisiteenusega, tuleb esitada avaldus. Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm. Lätikeelne vorm on leitav siit. Läti Tarbijakaitseamet on nõus aktsepteerima Eesti tarbijate inglisekeelseid avaldusi.

Inglisekeelse avalduse vormi saab alla laadida siit:


Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 25.11.2021
 Läti Tarbijakaitseameti e-postile pasts@ptac.gov.lv või tavapostiga Consumer Rights Protection Centre, Brīvības street 55, Riga, LV-1010, Latvia. Avaldus palutakse siiski esitada esimesel võimalusel, et protsessi kiirendada.  Lisateavet avalduse esitamise kohta saab küsida telefonidel + 371 6880 6523 ja +371 6880 6528 või saates e-kiri Velta.Kass@ptac.gov.lv (vanemekspert Velta Kašs) või Nora.Markovica@ptac.gov.lv (jurist Nora Markoviča).


Läti tarbijakaitse soovitab reisijatel lisaks esitada nõue ka SIA Mouzenidis Travel-Riga pankrotihaldurile.
 Pankrotihaldurile saavad nõude esitada ka reisivahendajad, teised äripartnerid ja üksikute reisiteenuste ostjad. Pankrotihaldurile tuleb nõue esitada hiljemalt 16.09.2021 e-postil spilvesbirojs@gmail.com või tavapostiga Skolas street 21-608, Riga, LV – 1010. Latvia. SIA Mouzenidis Travel-Riga pankrotihaldur on Jānis Spilve. Lisateavet pankrotimenetluse kohta saab telefoninumbrilt +371 2937 8096.

Reisijad saavad ülal toodud avalduse vormi kasutada nõude esitamiseks nii Läti Tarbijakaitseametile kui ka pankrotihaldurile. Sellisel juhul tuleb vorm täita kahes eksemplaris. Pankrotihaldurile esitatavas vormis tuleb ära täita ka VIII jagu. Nendel reisijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitab TTJA lisaks ühendust võtta oma pangaga, et uurida makse tühistamise võimaluste kohta. Kui reisi ostja jõudis sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, tuleks pöörduda oma kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustuskaitsega hõlmatud.

Vaata lisaks: Läti Tarbijakaitseameti pressiteade  menetluse algatamise kohta (läti keeles)
Läti Tarbijakaitseameti täiendav pressiteade  SIA Mouzenidis Travel-Riga kohta (läti keeles)

Tagasi