Kutsume tarbijaid üles tähelepanelikkusele tutvumisportaalidega liitumisel

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ja EL tarbija nõustamiskeskus kutsuvad tarbijaid üles tähelepanelikkusele Šveitsis registreeritud, kuid eestikeelsete kohtinguportaalidega liitumisel. Ametile laekunud tarbijakaebused viitavad sellele, et tarbijatel on raskusi liitumislepingu lõpetamisega.

Eesti tarbijate seas populaarsed tutvumisportaalid www.juhuslikkohting.com, www.kohtingud40pluss.ee, www.salajanekohtingud.com, www.seniordateingestonia.com, jt kuuluvad Šveitsis asuvale ettevõttele Dateblaster AG.

Nimetatud tutvumisportaalides pakutakse tarbijatele tasuta liitumist, kuid see ei võimalda kasutada enamikke portaali poolt pakutavaid teenuseid. Näiteks kuvatakse tarbijale teiste kasutajate profiile, kuid ei võimaldata kasutajatel omavahel suhelda, sest vestlused ehk chati funktsioonid pole kättesaadavad või saab ühendust võtta vaid piiratud ulatuses. „Tarbijate pöördumistest nähtub, et sageli vormistavad tasuta teenuses pettunud kasutajad tasulise liitumise,“ selgitab Kristina Tammaru, TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja.

Tasulise liitumise vormistamisel tuleb teenuse eest täies ulatuses ette maksta ning vastav summa debiteeritakse tarbija maksekontolt. „Ühekordse maksega arvestanud tarbijad avastavad hiljem, et raha hakatakse maha arvama igakuiselt,“ lisab Tammaru. Sooviavaldustele leping lõpetada kaupleja sageli ei reageeri ning tasumata maksete korral hakkab tarbijatele nõudeid esitama inkassofirma, lisades nõudele ka märkimisväärse teenustasu.

Lisaks lepingu lõpetamise võimatusele nähtub ametile laekunud tarbijate kaebustest, et tutvumisportaalid võivad sisalda n-ö võltskontosid ning samade isikute pildid on kasutusel ka teistes portaalides. Seega tuleks tarbijatel veenduda, et reaalse inimesega tutvumise eesmärgil ei liitutaks portaalidega, mis kasutavad vaid virtuaalseid online-profiile, mille taga ei eksisteeri päris inimest.

Amet tuletab tarbijatele meelde, et enne teenustega liitumist tuleb tähelepanelikult läbi lugeda teenuse kasutustingimused ning juhul kui need ei ole üheselt mõistetavad, tuleks liitumisest loobuda. „Tingimused, sh maksetingimused hakkavad kehtima kohe kasutajaks registreerimisel, isegi kui tarbija neid läbi ei loe,“ rõhutab Kristina Tammaru.

Samuti on väga oluline enne lepingu sõlmimist ning oma isikuandmete esitamist kindlaks teha kaupleja isik, sh tema ärinimi ning kontaktandmed. Tutvumisportaali kodulehe tippdomeen .ee või lehe eestikeelne sisu ei anna alust arvata, et tegemist on Eesti ettevõttega. Väljaspool Euroopa Liitu registreeritud ettevõtetega tehtud tehingutele või vaidlustele EL tarbijaõigused ei laiene ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil ega Ameti juures tegutseval Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusel ei ole seetõttu pädevust tarbijat nõustada või abistada.

Tagasi