EL tarbija nõustamiskeskus hoiatab Eestis tegutseva Läti e-poe eest

EL tarbija nõustamiskeskus hoiatab tarbijaid Läti ettevõtte SIA “Animo forti” e-poe www.inch2.com eest, mille osas on Läti Tarbijakaitseamet ja Läti Euroopa tarbijakeskus saanud 2021. aasta jooksul 183 kaebust. Ettevõte tegeleb aktiivse müügiga ka Eestis, kus on kaebusi laekunud üle 20.

Tarbijakaebused puudutavad peamiselt asjaolu, et kaupleja ei pea kinni tarnetähtaegadest või jätab tellitud ning makstud kaubad tarnimata. Samuti ei tagasta kaupleja tarbijatele lepingust taganemise korral raha.

Läti Tarbijakaitseamet ning ameti piiriüleseid kaebusi lahendav Euroopa tarbijakeskus on kauplejaga kontakteerunud. Kaupleja on küll andnud lubadusi tarbijate kaebused rahuldada, kuid pole oma lubadust täitnud. Läti Tarbijakaitseamet tegi 7. detsembril 2021 siduva otsuse, millega kohustas kauplejat lõpetama ebaaus kaubandustegevus ning trahvis kauplejat 10 000 euro suuruse rahatrahviga. Animo Forti SIA vaidlustas otsuse kohtus, kus jäeti vaie rahuldamata.

Vaatamata eelmainitud trahvile ning Läti tarbijakaitseameti menetlusele jätkab Animo forti SIA oma veebileheküljel www.inch2.com aktiivset müügitegevust ning sooduskampaaniat. Peamiselt müüakse eksklusiivseid jalatseid, mille hinnad ulatuvad mitmesaja euroni.

EL tarbija nõustamiskeskusele laekus 2021. aastal Animo forti SIA osas üle 20 Eesti tarbija kaebuse. Soovitame kõigil tarbijatel arvestada eelpool nimetatud riskide ning potentsiaalsete probleemidega ja vältida veebileheküljelt www.inch2.com ostude teostamist.

 

Tagasi