Eestis üritusi korraldanud Läti ettevõtte suhtes algatati likvideerimisprotsess

TTJA EL tarbija nõustamiskeskus annab teada, et Eestis mitmeid üritusi korraldanud ja Lätis registreeritud kontserdikorraldaja SIA „PARTER.LV“ suhtes algatati likvideerimisprotsess. Tarbijatel, kellel on firma suhtes nõudeid, palutakse need edastada hiljemalt 1. novembriks likvideerijale.

Läti ettevõte SIA „PARTER.LV“ on ka Eestis korraldanud üritusi, mis on piirangute tõttu mitmeid kordi ära jäänud. Tegevuse lõpetada otsustanud firma pidi Eestis korraldama kolme üritust, mille suhtes on Piletilevi lehel piletite müük peatatud: „Dorian Gray portree“ (kuupäevadel 15.04.20 ja 03.11.20), mille piletite tagasiostu on Piletilevi juba algatanud ning oma nõudega saab pöörduda Piletilevi poole, ja „Päikese liin“ (esialgne kuupäev 18.03.2020, uus kuupäev 02.04.2022), mille osas palub TTJA esitada oma nõue likvideerijale. Nõudeavalduses tuleks esitada nõude sisu, rahaline suurus ja nõuet tõendavad dokumendid.

Läti EL tarbija nõustamiskeskus palub tarbijatel hiljemalt 01.11.21 pöörduda oma nõudega likvideerija Zhanna Kobtseva poole aadressil Valmieras iela 22 – 9, Rīga, LV-1009, Latvija. Nõue palutakse likvideerijale saata tähitud postiga ja võimalusel esitada läti keeles või lätikeelse tõlkega. Täpsem info likvideerimismenetluse kohta on kättesaadav järgneval veebilehel: https://www.vestnesis.lv/op/2021/190.KM15 .

Läti piletite müügiga tegelev ettevõte Bilesu Serviss on avaldanud likvideerimist puudutava teate SIA „PARTER.LV“ poolt ka Lätis korraldatava ürituse piletimüügi kohta: https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/teatris/drama/tiks-parcelts-doriana-greja-portrets-portret-doriana-greja-parcelts-no-13042020-mainita-norises-vieta-312093/ 

Tagasi