Auto rentimisest välismaal: vaata, millele pöörata tähelepanu rendilepingu sõlmimisel

Auto rentimine välismaal kuulub tihti omal käel maailma avastada sooviva puhkaja puhkusereisi juurde. Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole pöördutud tarbijakaebustest nähtub, et mitte kõik autorendid ei lõppe autot pärast rendiperioodi üle andes ning mõned vaidlused kestavad veel kuid hiljem, sest osapooltel on üksteise vastu pretensioone. EL tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuht Heldin Malmet annab ülevaate viimasel ajal keskuse poole pöördunud tarbijate kaebuste sisust ning jagab näpunäiteid, kuidas selliseid kaebusi teadliku tarbijana vältida ning millele tähelepanu pöörata…

… enne rendilepingu sõlmimist

Autot rentides koosneb rendi hind erinevatest komponentidest. Soodsalt reklaamitava autorendi hinnale lisanduvad reeglina muud tasud – näiteks kindlustustasu, päevase läbisõidupiirangu tõstmise tasu, tasu auto tagastamiseks rendilevõtu asukohast erinevas kohas, lapse turvatooli tasu või näiteks tasu teise juhi lisamiseks rendilepingusse. Seega tuleks enne rendiperioodi algust mõelda läbi ning leppida kokku, mitu juhti sõidukit kasutab ja milline teekond puhkuse ajal läbitakse. Eelnevalt üksikasjadele keskendudes ja kaasnevaid kulusid arvesse võttes saab valida parima autorendipakkuja, sest mõned rendiauto ettevõtted ei võta lisatasu läbitud kilomeetri ületamise eest või turvatooli lisamise eest. Samuti tasub uurida erinevatelt rendipakkujatelt, mida pakutud rendiperioodi kindlustus katab. Tihtipeale tavakindlustus, mis on odavaim versioon, ei pruugi katta näiteks rehvidele või klaasidele tekitatud kahjustusi – ka siis, kui kahju ei ole tekitatud rentija poolt, vaid on tekkinud näiteks vandalismi tagajärjel.

Noorematel rentijatel tasub uurida, kui suur peab olema rentija juhtimisõiguse staaž, sest mõned autorendi ettevõtted soovivad, et rentijal oleks vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus või peab rentija olema näiteks vanem kui 25-aastane. On palju näiteid noortest reisijatest, kes on silmitsi seisnud probleemiga, kus rendileping on sõlmitud ning ka raha makstud, kuid autot kätte ei saada, sest rentijal ei ole piisavalt juhtimiskogemust.

Enne auto kättesaamist veendu auto korrasolekus. Tee fotod kõigist kerel olevatest kriimudest, mõlkidest või auto armatuuril olevatest täketest ning palu defektid ära märkida ka rendidokumentides. Suure hulga tarbijate pöördumiste sisuks on asjaolu, kus rendiettevõte väidab, et tarbija on sõidukile kahjustusi tekitanud, samas rentija sõnul olid vead sõidukil juba enne rendiperioodi algust. Kuivõrd konkreetsed vead ei olnud lepingus fikseeritud, on keeruline tõendada, et viimane rentija neid ei tekitanud.

… rendilepingu sõlmimise hetkel

Rendilepingu peab sõlmima selliselt, et sellega on kliendil eelnevalt võimalik tutvuda. Klient peab saama lepingust ka koopia. Rendileping peab sisaldama juhi ja rendileandja andmeid ning kõiki renditingimusi, milles osapooled kokku lepivad. Autorendi puhul ei tasu lootma jääda suulistele kokkulepetele, sest kaebuse tekkimisel on nende tõendamine praktiliselt võimatu. Paljud pöördumised kajastavad seda, kuidas tarbijale antakse autot kätte saades leping keeles, mida ta ei mõista. Tea, et sul on õigus paluda inglisekeelse lepingu vormistamist.

Rendilepingus arvestatakse tasu rendipäeva kaupa ja selliselt kajastatakse rendiperiood ka reeglina lepingus. Tuleb arvestada, et sõidukit kokkulepitust hiljem tagastades lisatakse täiendav päevatasu või leppetrahv sõiduki hilinenud tagastamise eest. Seega, kui oled näiteks lennuvedajalt saanud lennu hilinemise teate ja soovid rendiautot kauem enda käes hoida, siis pead sellest rendiettevõtet teavitama ning uurima, kui palju pead rendiperioodi pikendamise eest juurde maksma.

… rendilepingu lõpetamisel

Reeglina saab rendiauto kätte täis paagiga. Ka auto loovutamisel peab siis kütusepaak olema täis. Kui rentijal ei ole aega paaki täita, peab ta enamike rendilepingute kohaselt tasuma paagi täitmise eest ning sageli on tasu tunduvalt suurem kui üksnes kütuse hind.

Enne sõiduki üleandmist peab sõidukit kontrollima ning soovitav on seda teha koos rendiettevõtte töötajaga, sest siis saate te vormistada ja allkirjastada sõiduki ülevaatamise ning üleandmise akti ning rendiettevõtja saab olla veendunud, et sõidukile ei ole tekitatud täiendavaid kahjusid. Kindlasti tasuks säilitada ka üleandmise akti koopia, et hilisemate pretensioonide või krediitkaardi alusetu debiteerimise korral oleks võimalik tõendada, et auto ei saanud kahjustada teie kasutuse perioodil.

… kui rendilepingu järgselt tekib autorendiettevõttega vaidlus

Kui auto kättesaamisel või kasutamisel ilmnevad probleemid, mis takistavad sõiduki kasutamist või kui märkad seda rendiperioodi järgselt, tuleb sellest viivitamatult rendiettevõtet teavitada. Rentijal on õigus renditud autoga seotud probleemidest teavitada kauplejat kirjaliku pretensiooniga näiteks e-posti teel. Kui rendiettevõte teises ELi riigis, Islandil, Norras või Ühendkuningriigis keeldub rentija nõuet rahuldamast või ei soostu pretensioonile vastama, siis saab nõu ja abi saamiseks pöörduda  EL tarbija nõustamiskeskuse poole www.consumer.ee. Siseriikliku autorendiga seotud vaidluste puhul saab abi paluda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt www.ttja.ee.

 

Tagasi