Adria tühistatud lendude piletiraha hüvitamisvõimalused

Lennuettevõte Adria Airways on esitanud pankrotiavalduse, mistõttu on  tema kui lennuvedaja litsents kehtetuks tunnistatud ja kõik lennud tühistatud. Ühelegi Adria Airways opereeritud lennule asenduslende ei korraldata.

Reisijal, kelle lend on tühistatud, on järgmised võimalused saamata jäänud teenuse eest hüvitise küsimiseks.

 

Esimene võimalus: pöördumine oma kindlustusandja poole

  • Kui reisijal on sõlmitud reisitõrkekindlustus, siis tasuks kindlustusega ühendust võtta, et uurida, kas tema leping hõlmab ka lennuettevõtja pankrotti.

Teine võimalus: pöördumine krediitkaardi väljastanud panga poole

  • Kui reisija on tasunud lennupileti eest krediitkaardiga, on tal õigus pöörduda oma panga poole, et algatada saamata jäänud teenuse eest makstud raha tagasi nõudmine ehk charge back Charge back protsess toimub vastavalt rahvusvahelistele krediitkaardi reeglitele, samuti võivad mõned krediitkaardi tingimused veel lisaks sisaldada reisikindlustust. Oma täpsete võimaluste väljaselgitamiseks tuleb reisijal pöörduda kaardi väljastanud panga poole.
  • Soovitame oma nõudega panga poole pöörduda esimesel võimalusel. Pöördumises on soovitav kohe saata lisaks küsimusele ka asjaolusid tõendavad dokumendid, nt maksekorralduse kinnitus, ärajäänud lennu info jms.

Kolmas võimalus: pöördumine pileti müünud ettevõtja poole

  • Juhul, kui reisija on ostnud reisikorraldajalt pakettreisi, mille üheks osaks on Adria Airwaysi opereeritav lend, siis tuleb reisijal ühendust võtta oma reisikorraldajaga, et leida alternatiivseid lahendusi. Sellisel juhul on tarbija ees vastutav pakettreisi korraldaja.
  • Kui reisija on ostnud lennupileti reisibüroolt või mõnelt teiselt vahendajalt ning pilet ei ole osa pakettreisist, on tal õigus võtta pileti müünud ettevõtjaga ühendust, et täpsustada, kas lisaks piletile osteti ka kindlustus, mis kataks taolisi riske.
  • Võib esineda ka juhtumeid, kui pilet osteti teise lennuettevõtja kaudu ning teise lennuettevõtja eesmärk oli üksnes lennu või lennu osa opereerimine (nt mitme ümberistumisega lendudel). Sellisel juhul on pileti müünud lennuettevõtja kohustatud tagama reisijale sobiva varulennu või marsruudi muutmise sihtkohta jõudmiseks.

Neljas võimalus: oodata kohtult Adria Airwaysi pankrotimenetluse algatamise otsust

  • Kohus on algatanud Adria Airwaysi pankrotimenetluse, tarbijal on võimalus pankrotimenetluses esitada oma nõue ära jäänud regulaarlennu osas. Teavet pankrotimenetluse kohta saab Sloveenia justiitsministeeriumist.

 

Tagasi