28. jaanuaril tähistatakse Euroopa Liidus andmekaitse päeva!

Euroopa Liidu andmekaitse-eeskirjad tagavad tarbijate isikuandmete kaitse igas olukorras, kus selliseid andmeid kogutakse, näiteks siis, kui ostate midagi internetist või taotlete laenu.

Kasulik on teada enda andmete jagamisel järgmisi õigusi:

1. Sellel, mis kujul andmed on esitatud, ei ole tähtsust. Kui säilitatakse või töödeldakse andmeid, mis võimaldavad otseselt või kaudselt isiku tuvastada, tuleb austada andmekaitse õigusi olenemata sellest, kas andmed on esitatud elektroonilisel kujul arvutisüsteemis või paberkandjal.

2. Kui olete varem kauplejale või organisatsioonile andnud nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks, siis võite võtta igal ajal antud nõusoleku tagasi. Kui olete oma loa tagasi võtnud, siis ei või ettevõtja või organisatsioon enam teie isikuandmeid kasutada.

3. Kui olete konkreetse kaupleja klient, võivad nad teile otseturunduse eesmärgil saata nende tooteid või teenuseid reklaamivaid e-kirju. Teil on igal ajal õigussaadud otseturundusest keelduda ning ettevõtja peab viivitamata teie andmete kasutamise lõpetama.

Näide – Otseturunduse korral on teil võimalus oma andmete kasutamist keelata
Tarbija  ostis internetist kaks piletit, et näha oma lemmikbändi esinemas live-kontserdil. Pärast piletite ostmist hakati talle saatma e-kirju, milles reklaamiti kontserte ja üritusi, mis teda ei huvitanud. Ta võttis ühendust võrgukeskkonnas tegutseva piletimüügi ettevõtjaga ja palus ettevõtjal lõpetada talle reklaami sisaldavate e-kirjade edastamine. Ettevõtja kustutas viivitamata tema nime otseturunduse nimekirjast. Tarbija oli õnnelik, et ettevõtja ei saatnud talle enam reklaami sisaldavaid e-kirju.

4. Võite taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida kaupleja või organisatsioon teie kohta omab, ning teil on õigus saada oma isikuandmete kohta asjakohases vormingus tasuta koopia. Kaupleja või organisatsioon peaks teile vastama ühe kuu jooksulning edastama teile koopia teie isikuandmetest, samuti asjakohase teabe selle kohta, kuidas on andmeid kasutatud või kuidas neid kasutatakse.

Näide – Teil on õigus teada, milliseid teie kohta kogutud andmeid säilitatakse ja kuidas neid kasutatakse
Tarbija liitus hiljuti Lätis puhates sealse supermarketi püsikliendiprogrammiga. Vahetult pärast programmiga liitumist märkas ta, et talle hakati saatma ostude jaoks allahindluskuponge. Ta tahtis teada, kas see on seotud püsikliendiprogrammiga. Seepärast küsis ta supermarketi andmekaitseametnikult teavet selle kohta, millist tema kohta käivat teavet säilitatakse ning kuidas seda kasutatakse. Tarbija avastas, et supermarket säilitab teavet nende toodete kohta, mida ta igal nädalal ostis ning seetõttu sai võimalikuks see, et talle pakuti soodustusi konkreetsete toodete puhul, mida ta meeleldi ostis.

5. Kui kaupleja või organisatsioon säilitab teie isikuandmeid, mis ei ole õiged või on puudulikud, siis võite nõuda neilt andmete parandamist või ajakohastamist.

Näide – Teil on õigus parandada ebaõigeid andmeid enda kohta
Tarbija soovis osta Iirimaal uut maja ja taotles selleks pangalt hüpoteeklaenu. Taotlusvormi täites tegi ta sünniaega sisestades vea ning pank registreeris oma süsteemis ebaõiged andmed tema vanuse kohta. Kui tarbija sai uue hüpoteeklaenu ja sellega seotud elukindlustuslepingu pakkumise, mõistis ta oma viga, sest sellega kaasnev kindlustusmakse oli suurem sellest, mida ta sellel hetkel maksis. Ta võttis pangaga ühendust ja nõudis oma isikuandmete parandamist pangasüsteemis. Seejärel saadeti talle kindlustuspakkumise uus versioon, mis kajastas õigeid andmeid tema sünniaja kohta.

6. Konkreetsetes olukordades võite kauplejalt või organisatsioonilt nõuda oma andmete tagastamist või edastamist otse teisele ettevõtjale, kui see on tehniliselt võimalik. Seda nimetatakse andmete ülekantavuseks. Näiteks saate kasutada sellist õigust, kui otsustate ühelt teenuselt teisele ümber lülituda (näiteks liigute ühelt sotsiaalmeedia veebisaidilt teisele) ning soovite, et teie isikuandmed teisaldataks kiiresti ja hõlpsalt uue teenuse juurde.

7. Kui teie isikuandmed ei ole enam vajalikud või neid on ebaseaduslikult kasutatud, siis võite nõuda oma andmete kustutamist. Seda nimetatakse õiguseks olla unustatud.  See nõue kehtib ka otsingumootorite, näiteks Google’i suhtes, sest ka neid peetakse vastutavaks töötlejaks. Teil on võimalus nõuda oma nime sisaldavatele veebilehtedele viivate linkide kustutamist otsingumootorite tulemustest, kui andmed on ebatäpsed, ebapiisavad, ebaolulised või ülemäärased.

Näide – Teil on võimalus nõuda oma isikuandmete kustutamist ja kõrvaldamist teistelt veebisaitidelt
Tarbija otsustas, et ta ei soovi enam sotsiaalmeediat kasutada, mistõttu kustutas ta oma profiili nendelt sotsiaalmeedia veebisaitidelt, mida ta kasutas. Kui ta aga sisestas oma nime interneti otsingumootorisse, avastas ta mõned nädalad hiljem, et tema vanad sotsiaalmeedia kontode profiilipildid on ikka veel internetis nähtavad. Tarbija võttis ühendust sotsiaalmeedia ettevõtjatega ja nõudis neilt piltide eemaldamise tagamist. Kui ta kuu aega hiljem otsingumootorit kasutas, olid pildid tõepoolest eemaldatud ja tulemustes neid enam näha ei olnud.

Tagasi