TTJA seisukoht reisija õiguste ja koroonaviiruse leviku osas

Mitmed inimesed on pöördunud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, mille osaks on ka EL tarbija nõustamiskeskus, poole sooviga saada teavet reisija õiguste kohta koroonaviiruse (COVID-19) leviku valguses.

Kui tarbija on ostnud reisifirmalt pakettreisi

Lähtuvalt Terviseameti riskihinnangust on 09.03.2020 seisuga COVID-19 kõrge riskiga piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea.

Terviseameti sõnul on riskipiirkonda reisijatel ja riskipiirkonnas elavatel inimestel haigestumise tõenäosus kõrge.

Välisministeerium selgitab, et seoses koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga kehtestavad paljud riigid lühikese etteteatamisega haiguse leviku piiramist takistavaid meetmeid (tervisekontroll riiki sisenemisel, karantiin, liikumispiirangud, massiürituste ärajätmine, kultuuriobjektide sulgemine jms ).

Välisministeerium ei soovita 09.03.2020 seisuga reisida eelkõige Hiina Rahvavabariiki, Itaaliasse, Prantsusmaal Alsace’i piirkonda, Saksamaal Nordrhein-Westphaleni liidumaale, Iraani, Jaapanisse, Singapuri, Lõuna-Koreasse. Välisministeerium palub hinnata reisi vältimatust.

Üle Euroopa kehtiv pakettreiside regulatsioon näeb reisijale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.

Ka reisikorraldajal on õigus pakettreisileping enne reisi algust lõpetada, kui lepingut ei saa täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu. Sellisel juhul tuleb reisijatele tagastada kogu reisitasu.

Vältimatud ja erakorralised asjaolud võivad hõlmata näiteks sõjategevust, muid tõsiseid julgeolekuprobleeme, nagu terrorism, märkimisväärseid ohte inimese tervisele, nagu raske haiguse puhang reisisihtkohas, või loodusõnnetusi, nagu üleujutused, maavärinad, või ilmastikutingimused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil.

Võttes arvesse Välisministeeriumi hoiatusteavet, võib reisijal tekkida õigus pakettreisist taganeda ja saada tagasi kogu reisitasu, kui reis kulgeb (või läbib) mõnda riiki, kuhu reisimist Välisministeerium ei soovita. Ka reisikorraldajal võib tekkida õigus selline pakettreis ära jätta, makstes reisijatele tagasi kogu reisitasu.

Kuivõrd riskipiirkonnad on ajas kiiresti muutuvad, tuleks otsus reisilepingust taganemiseks teha ligikaudu kaks nädalat enne reisi.

  • Kui pakettreisileping lõpetatakse sihtkohas või selle vahetus läheduses valitsevate vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis ei teki pooltel õigust nõuda teineteiselt täiendavalt kahju hüvitist.
  • Reisija peab taganemise soovist teavitama reisikorraldajat (soovitavalt kirjalikult) enne pakettreisi algust ja selgitama põhjust, miks ta pakettreisist taganeda soovib. Antud juhul soovitame juurde lisada kuvatõmmised kõikidest allikatest, millest lähtuvalt reisija leiab, et tal on õigus pakettreisist taganeda vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu sihtkohas või selle vahetus läheduses (nt Välisministeeriumi reisihoiatus, Terviseameti infoWHO viiruse leviku kaart, asjakohane väljavõte sihtkoha riigi ametiasutuse veebilehelt).
  • Kui reisija ja reisikorraldaja ei jõua kokkuleppele, kas reisileping sai lõpetatud vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis on pooltel võimalik vaidluse lahendamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole. Oluline on aga teada, et TTJA arvamus ei ole tarbijavaidluste komisjonile või kohtule siduv. Nemad teevad oma otsuse sõltumatult. Tarbija peab arvestama riskiga, et juhul kui reis toimub ja ta otsustab sinna mitte minna, siis võib ta ilma jääda nii reisist kui selle eest makstud rahast.

Kuna olukord on ajas kiiresti muutuv, siis soovitame hoolikalt jälgida Välisministeeriumi reisihoiatusi ja Terviseameti nõuandeid nakatumisest hoidumiseks.

Olenemata COVID-19 levikust, on reisijal võlaõigusseaduse järgi alati õigus pakettreisist taganeda. Sellisel juhul võib reisikorraldaja aga nõuda reisijalt mõistlikku hüvitist juba tehtud kulutuste eest (nt administreerimise kulud, juba välja ostetud tagastamatud piletid jne). Mõistliku hüvitise summa võib reisikorraldaja ette nähe ka lepingus, kuid reisija nõudmisel peab reisikorraldaja põhjendama hüvitise suurust.

Euroopa Komisjon on samuti koostanud ülevaatliku infomaterjali pakettreisija õigustest COVID-19 leviku valguses.

Üksikud reisiteenused ja reisikindlustus

  • Reisijatel, kes on omal käel broneerinud lennupiletid ja majutuse sihtkohta, mis kuulub koroonaviiruse riskipiirkondade hulka, siis tasuks ühendust võtta vahendaja või tegeliku teenuse osutajaga ja uurida, kas on võimalik teenusest loobuda ja raha tagasi saada.
  • Kui näiteks lennuettevõtja tühistab lennu sihtkohas valitseva koroonaviiruse leviku tõttu, on reisijal õigus lennupileti raha tagasi saada, kui reis sai alguse EL-st.
  • Kui sõlmitud on reisikindlustus, tasub ka kindlustusandjalt täpsemalt uurida kindlustuskaitse ulatuse ja selle tingimuste kohta. See millised reisikindlustuse tingimused tarbijale kehtivad, sõltub konkreetsest sõlmitud lepingust, nt millisesse piirkonda reisid, kui kaua reis kestab ja kas oled sõlminud reisitõrkekindlustuse.

Euroopa Komisjon on loonud veebilehe, kust saab tervikliku ülevaate kõigest koroonaviirusega seonduvast (tervishoid, liikuvus, majandus).

 

 

Tagasi