Mida silmas pidada tühistatud reisi hüvitamiseks kinkekaardi reisijale pakkumisel?

Reisijatel on tühistatud sõidupiletite (lennu-, rongi-, bussi- ja parvlaevapiletid) või pakettreiside korral õigus valida vautšerite ehk kinkekaartide või rahas hüvitamise vahel. Euroopa Komisjon on avaldanud soovitused, kuidas tagada, et kinkekaartidest saaks elujõuline ja atraktiivsem alternatiiv pandeemia tõttu tühistatud reiside hüvitamisele, sest ka reisikorraldajad on sattunud suurtesse finantsraskustesse.

Millistele tingimustele peaksid kinkekaardid vastama?

  • Kinkekaartidel peaks olema märgitud nende kehtivusaeg ja täpsustatud kõik nendega kaasnevad õigused. Need tuleks väljastada püsival andmekandjal, näiteks e-posti teel või paberil.
  • Kinkekaartide minimaalne kehtivusaeg peaks olema 12 kuud. Kui reisijal ei õnnestu kinkekaarti kasutada, peaks vedaja või korraldaja kaardi summa reisijale automaatselt tagasi maksma hiljemalt 14 päeva pärast kehtivusaja lõppu.
  • Kui kinkekaardi kehtivusaeg on pikem kui 12 kuud, peaks reisijatel olema õigus taotleda rahas tagasimaksmist hiljemalt 12 kuud pärast kinkekaardi väljastamist.
  • Reisijal peaks olema võimalik kasutada kinkekaarti maksevahendina kõigi uute broneeringute puhul, mis on tehtud enne kaardi aegumiskuupäeva, isegi kui makse tehakse või teenus osutatakse pärast seda kuupäeva.
  • Reisijatel peaks olema võimalik kasutada kinkekaarti vedaja või korraldaja pakutavate mistahes transporditeenuste või pakettreiside eest tasumiseks.
  • Sõltuvalt kättesaadavusest ja olenemata mistahes hinnaerinevusest – peaksid vedajad tagama, et kinkekaardid võimaldavad reisijatel reisida samal marsruudil samadel teenustingimustel, nagu on täpsustatud algses broneeringus. Korraldajad peaksid tagama, et kinkekaardid võimaldavad reisijatel broneerida pakettreisilepingu sama liiki teenustega või sama kvaliteediga kui lõpetatud pakettreisilepingus.
  • Vedajad ja korraldajad peaksid kaaluma võimalust, et kinkekaarte saaks kasutada ka broneeringute tegemiseks teiste samasse kontserni kuuluvate üksuste juures.
  • Kui tühistatud transporditeenus või pakettreis broneeriti reisibüroo või muu vahendaja kaudu, peaksid vedajad ja korraldajad lubama kasutada kinkekaarte uute broneeringute tegemiseks sama reisibüroo või muu vahendaja kaudu.
  • Transporditeenuste kinkekaardid peaksid olema ilma lisakuludeta ülekantavad teisele reisijale. Ka pakettreiside kinkekaardid peaksid olema ilma lisakuludeta ülekantavad teisele reisijale, kui pakettreisis sisalduvate teenuste osutajad nõustuvad ilma lisakuludeta ülekandmisega.
  • Selleks, et muuta kinkekaardid atraktiivsemaks, võiksid korraldajad ja vedajad kaaluda selliste kaartide väljastamist, mille väärtus on suurem kui algselt broneeritud pakettreisi või transporditeenuse eest makstud summa, näiteks pakkudes lisasummat või täiendavaid teenuseelemente.

Täiendav info:
Euroopa Komisjoni veeb
Reisimise ohutu taastamine

 

Tagasi