Internetis kaaslase otsimine võib kaasa tuua ootamatuid arveid

Tutvumisportaalid on üha populaarsemad ning internet on romantilistest pakkumistest tulvil, mistõttu on paslik rääkida ka sellest, kuidas internetis kaaslast otsides uue sõbra asemel hoopis kopsaka arve võib saada.

Kuivõrd enda üksindusest ja püüetest interneti teel endale head kaaslast leida igaüks kõva häälega ei räägi, ei julgeta sageli abi paluda ka juhtudel, kus tutvumisportaali kasutamisest saab painav ja kallis lepinguline kohustus.

Need, kel kodumaal valik väikeseks jääb, uurivad järjest rohkem võimalusi, mida pakuvad välismaised tutvumisportaalid. Nii toimis ka üks tarbija, kes sõlmis kuuekuulise lepingu Saksamaa tutvumisportaaliga ning maksis liikmelisuse eest 329 eurot. Kuivõrd portaali poolt pakutavas tuli paraku pettuda, tühistas tarbija lepingu juba viiendal päeval. Teenusepakkuja hinnangul oli viie päeva jooksul portaali vahendusel sõlmitud kontaktide arv väärt 247 eurot ning antud summa võeti tarbija krediitkaardilt maha.

Paraku ei ole kirjeldatud lugu ainus pettumust valmistav kogemus. Igal aastal pöördub abi saamiseks tarbijakaitsjate poole mitmeid pettunuid, kes on tutvumisportaalide lõksu jäänud “tänu” kahjulikele lepingutingimustele. Tundub veidi veider tutvumisteenuse puhul näpuga vibutada ja rääkida juriidilistest terminitest nagu tarbija“, „kaupleja“ ja „lepingust taganemise õigus“, aga paraku näitab elu, et selleks on praktiline vajadus.

Millised on kasutaja õigused?

Internetis tutvumisportaali kasutamiseks sõlmitud leping ei erine oma olemusest enamasti muudest sidevahendi abil sõlmitud lepingutest, mis on kasutusel netist asjade ostmisel või teenuste tarbimisel. Seega on ka tutvumisportaali lepingute puhul tarbijatel õigus ümber mõelda ning lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Siiski on oluline teda, et selline õigus kehtib selliste portaalide puhul, mis tegutsevad Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu riigis. Tutvumiskeskkondade puhul, mis on loodud Ameerika Ühendriikides või mujal Euroopast väljaspool, antud õigusega arvestada ei saa.

Mida tähendab lepingust taganemine kui tutvumisportaal ei vasta ootustele? Eelkõige annab lepingust taganemine tarbijale õiguse kasutamistasu tagasi saada või maksekohustusest vabaneda. Samas on siinkohal olulisi nüansse, mis tarbija õigust mõjutavad. Näiteks juhtudel kui tarbija taganeb lepingust küll õigeaegselt, kuid on jõudnud juba tutvumisportaalis teiste kasutajate profiilidega tutvuda ning miks mitte juba sobiva kaaslasegi leida, on portaalidel kombeks väita, et teenuse kasutamist on juba alustatud ning seega taganemisõigus puudub. Samuti võidakse pakkuda kompromissina lepingu lõpetamist vaid poole tarbija poolt makstud summa tagastamisega. Sealjuures ongi tarbijal oluline teada, et kaupleja võib taganemisõigust piirata, kui tarbija on alustanud teenuse kasutamist ning tingimusel, et tarbijat on sellest eelnevalt selgelt ja arusaadavalt teavitatud.

Sageli põhjendavad tutvumisportaalid kinnipeetud summasid mitte sellega kui pikalt on tarbija portaali kasutanud, vaid kui mitme kasutajaga tutvust sobitanud või võimalike kaaslaste profiile külastanud.

Automaatselt pikenevad lepingud

Veel on neti kaudu sõpru otsivate inimeste pöördumistest silma jäänud tava, et tutvumisportaaliga sõlmitud lepingud pikenevad automaatselt kui kasutaja selgesõnaliselt omaalgatuslikult ettemakstud perioodi lõppemisel loobumissoovist teada ei anna. Seega võib tarbija, kes kuus kuud mitmesaja euro eest tutvumisportaali klient oli, endalegi märkamatult saada uue pooleaastase liitumise koos maksekohustusega. Peamiselt on selline praktika silma jäänud Saksa- ja Prantsusmaa tutvumisteenuse osutajate puhul.

Kuidas probleeme vältida?

Enne tutvumisportaali liikmeks hakkamist saada portaalile e-kiri ja täpsusta liitumisperioodi pikkust, samuti aega, mille jooksul saad ümber mõelda ja lepingust taganeda. Tasub portaali nime ka googeldada, et lugeda teiste kasutajate soovitusi või hoiatusi.

  • Loe enne otsustamist lepingutingimused mõttega läbi. Kõlab kulunud soovitusena, aga mitmesaja eurone maksenõue, mis ootamatult võib laekuda, on seda väärt.
  • Väikeses kirjas esitatud teave ehk smallprint sisaldab paraku sageli just seda kõige olulisemat teavet. Näiteks võib selguda, et oma konto kustutamine ei vabasta Sind liikmelisusest ega maksekohustusest.
  • Kui märkad pärast liitumist, et tutvumisportaali poolt pakutav ei vasta sinu ootustele, lõpeta portaali kasutamine ning saada teenusepakkujale e-kirjaga oma soov lepingust taganeda. Jäta saadetud e-kiri alles.
  • Kui oled hädas välismaise tutvumisportaaliga sõlmitud lepingust taganemisega, võid nõu küsida Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametist. Ameti koosseisus tegutseb EL tarbija nõustamiskeskus, kus igapäevaselt lahendatakse piiriüleseid vaidlusi.

Kristina Tammaru, EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja

Tagasi