Ettevaatust: desinfitseerijaid ja kaitsevahendeid ostes tuleb säilitada kriitiline mõtlemine

Viiruse laialdast ja kiiret levikut ära kasutades tegutsevad ebaausad pakkujad, kes reklaamivad ja müüvad tarbijatele võltsitud tooteid, nt kaitsemaske, mütse ja käte desinfitseerijaid.  Tarbijad  peaksid olema ettevaatlikud, kui kauplejad püüavad nende tähelepanu kas eksitava turunduskampaania või toote pakkumise kaudu.

Praeguse kriisi ajal saavad tarbijad ja kauplejad, eelkõige erinevad platvormid ja ostukeskkonnad, kaasa aidata sellele, et internetis ei leviks inimeste turvalisust ohustavaid petuskeeme ja võltstooteid. Tarbijail tuleb pakkumisi kriitiliselt hinnata ning anda müügikeskkonnale põhjendamata või eksitavate väidete kohta tagasisidet.

Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijakaitseasutused koostöös Euroopa Komisjoniga kontrollivad ja kaardistavad netikeskkondi, et tuvastada ja peatada pakkujaid, kes kasutavad ära kriisi ja riikides kehtivat eriolukorda.

Soovitame tarbijatel olla ettevaatlik ebaausate kauplejatega, kes:

  • kasutavad müügipakkumistes sõnastust või kujutisi, et otseselt või kaudselt väita, et toode võib takistada või ravida COVID-19 infektsiooni;
  • viitavad iseendale, arstidele, tervishoiutöötajatele, ekspertidele või muudele mitteametlikele allikatele, kes väidavad, et toode võib uue viirusega nakatumist ennetada või ravida;
  • viitavad  nime või logoga ametiasutustele, ametlikele ekspertidele või rahvusvahelistele organitele, kes on väidetavalt kinnitanud kaitse-või töötlemisnõudeid, lisamata ametlikke ja nõutud viiteid;
  • kasutavad tõele mittevastavaid eksitavaid väiteid nagu “kättesaadav ainult täna”, “kiire müük” jne;
  • teavitavad turutingimustest sellistel viisidel nagu “madalaim hind turul”, “ainus ravi COVID-19 infektsioonidele” jne;
  • kohaldavad hindu, mis on oluliselt kõrgemad sarnaste toodete normaalsest hinnast, sest nad väidetavalt takistavad või ravivad COVID-19 infektsiooni.

Tuletame tarbijatele meelde, et ELi liikmesriikide valitsused ning riikide volitatud asutused on esitanud teaduslikud tõenduspõhised ametlikud juhised, kuidas vältida COVID-19 infektsiooni. Samuti peaksid veebiplatvormid ja muud ostukeskkonnad tegutsema vastutustundlikult, et välistada kauplejad, kes kasutavad eelpool nimetatud tavasid.

Tagasi