Eelmisel aastal aitasid Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused üle 124 000 tarbija!

• Euroopa Liidu (EL) 29 nõustamiskeskust vastasid 2023. aastal kokku rohkem kui 124 000 tarbija pöördumisele.

• EL nõustamiskeskused aitasid tarbijatel tagasi saada ligikaudu 9 miljonit eurot.

• Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) koosseisu kuuluv Eesti EL tarbija nõustamiskeskus on aidanud tarbijatel tagasi saada rohkem kui 250 000 eurot.

 

Kas Hispaania lennufirma keeldub tühistatud lennu eest piletiraha tagastamast? Pariisi hotellis ööbides oli arvel ootamatud lisakulud? Itaaliast tellitud espressomasin oli vigane ning soovite kasutada oma seadusest tulenevalt õigust toode parandada või asendada? EL tarbija nõustamiskeskuste (ECC) võrgustik aitab Euroopa Liidu tarbijaid, kellel esineb probleeme teises Euroopa Liidu riigis asuvate ettevõttega.

 

30 aastat ühtset turgu: tarbijad teevad tihti sisseoste teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest

Täna möödub Eesti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse loomisest 19 aastat. „Probleemid, millega nii meie kui ka EL tarbija nõustamiskeskuste poole pöördutakse, on peamiselt seotud taganemisõigusega, puudusega toodete ja teenustega, aga ka tühistatud või hilinenud lendudega. Näide tavapärasest juhtumist: Härra Kask lendab Tallinnast Berliini sõbra juubelile. Saksamaal maandudes avastab ta, et tema pagas on lennul kaduma läinud. Sellegipoolest vajab härra Kask peoks sobilikke rõivaid, mille ta koha pealt endale soetab. Kõik ostu tõendavad dokumendid jätab ta alles ning edastab lennufirmale. Kahjuks ei saa ta vastust ka mitu nädalat pärast lennufirmaga kontakteerumist. Sellistes olukordades on eesmärk pöördujaid nende õiguste kaitsmisel aidata ning jõuda kohtuväliselt tarbija ja ettevõtja vahel kokkuleppele,“ sõnas TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuht Heldin Malmet.

Lisaks hoiatavad EL tarbija nõustamiskeskused tarbijaid pettuste eest ning annavad laekunud kaebuste ja lahendite pinnalt soovitusi tarbijakaitse tugevdamiseks Euroopa Liidus.

ECC võrgustik seisab tarbijate õiguste eest

ECC võrgustik tunneb põhjalikult Euroopa tarbijate probleeme ning on hinnatud oma õigusalase asjatundlikkuse ja pikaajalise kogemuse tõttu. Keskuste sisend on sagedane teabeallikas parlamendiliikmetele, teistele tarbijaorganisatsioonidele ja ajakirjandusele nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

Eelmisel aastal sai võrgustik ainuüksi lennureisijate õiguste kohta 22 000 päringut. Lennufirma maksejõuetuse korral kaitstakse tarbijaid aga erinevalt, olenevalt sellest, kas nad on broneerinud lennupiletid või soetanud pakettreisi. ECC võrgustik nõuab kõigi reisijate paremat kaitset maksejõuetuse tagajärgede eest ning lennureisijate õigusi käsitleva määruse läbivaatamist, et pakkuda tarbijatele suuremat selgust ja paremat kaitset.

Teisi huvitavaid näiteid ja ülevaate Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku tegevustest leiab hiljuti avaldatud 2023. aasta aruandest, mille saab alla laadida veebilehelt www.eccnet.eu.

Tasuta nõu ja abi Euroopa tarbijaile

ECC võrgustikul on tarbijakeskus igas EL riigis ning ka Islandil ja Norras. Võrgustik teavitab Euroopa tarbijaid nende õigustest ja aitab tasuta piiriüleste vaidluste korral. Lisateavet ECC võrgustiku kohta leiad siit.

Kui elad Eestis ja sul on probleem teise EL liikmesriigi ettevõttega, siis kontakteeru TTJA EL tarbija nõustamiskeskusega www.ecc.ee ning saa tasuta nõu!

Tagasi