Täna tähistatakse rahvusvahelist tarbija õiguste päeva!

Täna, 15. märtsil tähistatakse ülemaailmset tarbijaõiguste päeva, mis sai alguse 60 aastat tagasi Ameerika Ühendriikide presidendi J. F. Kennedy kõnest. EL tarbija nõustamiskeskus soovib kõigile selle päeva puhul jätkusuutlikku ja teadlikku tarbimist!

Oma kõnes ütles Kennedy, et kõik inimesed on tarbijad ning nende huvid peavad olema kaitstud erinevate pettuste, sealhulgas eksitava reklaami ja puuduliku märgistuse eest. Inimestele müüdavad tooted ei tohi tema sõnul olla ohtlikud ja neil peab olema valikuvõimalus. Sellega pandi alus tarbijaõiguste seaduslikkusele ning alates 1962. aastast tähistatakse just seda päeva kaasaegse tarbijakaitse loomise ja rahvusvahelise tarbijaõiguste päevana.

„Aastatega on tarbimiskultuur muutunud meeletult. Arengutega käivad kaasas ka uutmoodi väljakutsed, sest inimesed tarbivad aina enam internetis ja digitaalses maailmas. Ühest küljest on toodete ja teenuste ostmine aina lihtsam, kuid seda rohkem on ka ohte, millega tuleb arvestada. Jätkuvalt on rõhk teadlikul tegutsemisel, kuid tänapäeval pööratakse aina enam tähelepanu jätkusuutlikule tarbimisele, mis on ka selleaastase tarbijaõiguste päeva üks fookusteemadest,“ kommenteeris Kristina Tammaru EL tarbija nõustamiskeskusest.

Jätkusuutlik tarbimine eeldab teadlikke valikuid, seega tuleks tarbijaid innustada tooteid parandama ja valima kestlikumaid ning ringluspõhisemaid kaupu. See omakorda eeldab ka kauplejate valmisolekut pakkuda jätkusuutlikku tarbimist soodustavaid lahendusi, mitte piirduma vaid seadusest tulenevate kohustuste täitmisega.

Lisaks tarbijakaebuste lahendamisele on tarbijakaitse roll ka tarbijate teadlikkuse tõstmises. „Kuivõrd me kõik tarbime igapäevaselt erinevaid tooteid ja teenuseid, on oluline, et teave tarbijaõigustest jõuaks kõigi, ka haavatavate tarbijarühmadeni, kelleks on lapsed, eakad või puuetega inimesed,“ lisas Tammaru. Samuti peaks kõigile olema hõlpsasti kättesaadavad nõustamine ja kohtuvälised vaidluse lahendamise teenused.

Edukad ostutehingud eeldavad ka tarbijapoolset tähelepanelikkust ja aktiivsust. Seega tuleb tarbijail alati veenduda, kes on tehingu teiseks osapooleks, lugeda läbi lepingutingimused, hinnata kriitiliselt ahvatlevaid pakkumisi ning kauplejaga tekkinud vaidluse korral pöörduda esmalt lahenduse leidmiseks kaupleja poole.

 

Tagasi