Kas teadsid, et 2015. aastal võeti Euroopa parlamendi lõpphääletusel vastu telekommunikatsioonipakett, millega keelustati rändlustasud mobiiltelefoni kasutamisel teistes Euroopa Liidu riikides alates 2017. aasta juunist. Kuidas see Sind, kui tarbijat mõjutab?

Rändlustasude kaotamine

 2015. aasta oktoobris võeti Euroopa parlamendi lõpphääletusel vastu telekommunikatsioonipakett, millega keelustati rändlustasud mobiiltelefoni kasutamisel teistes Euroopa Liidu riikides alates 2017. aasta juunist. Alates 2016. aasta aprilli lõpust kehtib rändlustasudele uus ülempiir.

Muudatuse tulemusel tõenäoliselt suureneb tarbijate mobiiltelefoni kasutamine välismaal. Praegu ligi pooled reisijad lülitavad mobiiltelefonis andmeside teenuse välja, sest tihti puudub selge ülevaade selle teenuse maksumusest ja pelgavad liiga suuri arveid.  

Maksimaalsed rändlustasud* kõnedele, tekstsõnumitele ja andmevahetusele
 Alates 1.07.2014Alates 30.04.2016Alates 15.07.2017**
Väljamineva kõne minutihind0,19 €0,05 €rändlustasu puudub, kehtib paketipõhine hind
Sissetuleva kõne minutihind0,05 €0,01 €rändlustasu puudub, kehtib paketipõhine hind
SMSi saatmine0,06 €0,02 €rändlustasu puudub, kehtib paketipõhine hind
Andmeside (allalaadimisel, 1 MB kohta)0,20 €0,05 €rändlustasu puudub, kehtib paketipõhine hind

 * lisandub paketipõhisele tavatariifile, hinnad ei sisalda käibemaksu

** kehtib ajutisel kasutamisel välismaal. Püsivalt välismaal telefoni kasutades võib operaator küsida SIM-kaardi kasutamise tasu. 

Rändlusteenuse pakkujal on siiski võimalik erandjuhul riiklikule reguleerivale asutusele esitada taotlus minimaalse lisatasu rakendamiseks vastavalt „õiglase kasutamise“ põhimõttele, mis ei tohi olla suurem kui praegused rändlustasud. Sellise võimaluse defineerivad detailselt Euroopa Komisjon ja siseturu regulaatorid, kelleks Eestis on Tehnilise Järelevalve Amet. 

Samuti on oluline teada, et 2017. aastal kehtima hakkav rändlustasu küsimise keeld kehtib telefoni ajutiselt välismaal kasutamise suhtes, mitte telefoni püsivalt välismaal kasutamise puhul. 

Kuidas käituda, kui midagi läheb valesti?

Kui arvad, et Sinu mobiilsideoperaator on rändlusteenuse hindade ja tingimustega seotud õigusi rikkunud, siis:

  • võta ühendust teenusepakkuja või müüjaga ning juhi tema tähelepanu oma õigustele ja tema kohustustele ning palu tal probleem lahendada:
  • kui Sa ei ole teenusepakkuja vastusega rahul, võid võtta ühendust asjakohase riikliku reguleeriva asutusega, Eesti puhul on nendeks sõltuvalt murest kas tarbijakaitseamet või tehnilise järelevalveamet. Nemad võivad olla pädevad vaidlust lahendama. Sageli on neil erimenetlused probleemide kiireks ja õiglaseks lahendamiseks. Võite esitada neile kaebusi lepingutingimuste, teenuste kvaliteedi, võrkude ja teenuste kättesaadavuse ning rändlusteenuse kohta.

 Hindadest teavitamine

Kui ületad ELi liikmesriikide vahelise piiri, peab Sinu operaator saatma Sulle SMS-i, teavitades väljahelistatud ja vastuvõetud kõnede, SMS-ide ning interneti kasutamise (andmete allalaadimise) hindadest riigis, kuhu Sa sisenesid.

Kaitse šokiarvete eest

Selleks, et Sinu andmeside rändlusteenuse arve ei kasvaks ülemäära suureks, peatatakse andmete allalaadimine Sinu mobiiltelefoni välismaal (ka väljaspool ELi) siis, kui selle maksumus ületab 50 eurot, välja arvatud juhul, kui oled oma operaatoriga leppinud kokku muus summas. Operaator saadab Sulle hoiatuse, kui oled laadinud alla 80 protsenti kokkulepitud andmehulgast.

KKK - mobiilside rändlusteenuse hinnad 

Mis on rändlusteenus?

Mobiiltelefoni kasutamine välismaal olles, võttes vastu või tehes kõnesid, saates tekstisõnumeid (SMSe) või surfates internetis. Neid teenuseid osutab tavaliselt kohalik (välis-) võrguoperaator, kes võtab tasu Sinu koduriigi operaatorilt, kes omakorda esitab arve Sulle.

Rändlusleping mõne teise operaatoriga – on see võimalik?

Jah - alates 1. juulist 2014 saad kodumaiste teenuste jaoks omada lepingut ühe operaatoriga ja teise operaatoriga rändlusteenuste jaoks.

Kas minu number muutub, kui sõlmin eraldi lepingu rändlusteenuste jaoks?

Ei - Sa saad säilitada sama numbri mõlema lepingu puhul.

Mis saab siis, kui ma ei soovi eraldi rändlusteenuste lepingut?

Sa võid kõigi teenuste osutamiseks jääda loomulikult oma kodumaise operaatori juurde. Sa ei pea sõlmima eraldi rändlusteenuste lepingut. See valikuvõimalus on Sulle antud vaid selleks, et saaksid hõlpsamalt võrrelda erinevate operaatorite rändlustasusid.

Mida teha, kui ma ei soovi saada rändlusteenuste tasusid käsitlevaid sõnumeid riigipiiri ületamisel?

Sa saad selle teenuse oma operaatori vahendusel tühistada.